EBRD sa partnerima predstavlja program energetske efikasnosti za domaćinstva u Srbiji

Nova kreditna linija za ulaganja u zelene tehnologije namenjena stambenom sektoru u saradnji sa lokalnim bankama

  • Nova kreditna linija za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) kao podrška zelenim investicijama u Srbiji
  • UniCredit and Erste Bank su prve banke u Srbiji koje su pristupile programu
  • U okviru GEFF programa biće dostupna i bespovratna sredstva i sredstva za procenu energetske efikasnosti finasirana od strane EU, Austrije i WBIF

Evropska banka za obnovu i razvoj zvanično je najavila početak novog Programa finansiranja zelene ekonomije (GEFF) u Srbiji koji će domaćinstvima obezbediti kredite za poboljšanje energetske efikasnosti. Finansijski podsticaji i tehnička podrška investicijama u zelene tehnologije obezbeđuju se iz sredstava Evropske unije (EU), Saveznog Ministastva finansija Republike Austrije (BMF) i Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan (EWBJF) u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

U Beogradu okupili su se učesnici u GEFF programu, uključujući donatore, predstavnike lokalnih vlasti, lokalne partnerske banke, dobavljače i proizvođače zelenih tehnologija za rezidencijalni sektor, i beleži uspešan početak novog programa. Domaćin događaja bila je Žužana Hargitai, direktor regionalne kancelarije za Zapadni Balkan iz EBRD a ključne govore održali su gospodin Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike iz Vlade Republike Srbije, njegova ekselencija Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, gospodin Leander Trepel, predstavnik u upravnom odboru EBRD i gospođa Violeta Kogalničeanu, rukovodilac odeljenja za infrastrukturu i energetsku efikasnost, Skretarijat Energetske zajednice.

Osnovne informacije o GEFF programu predstavila je Veronika Špacapan, rukovodilac GEFF programa iz EBRD London, nakon čega su govorili predstavnici partnerskih banaka, gospođa Feza Tan, predsednica izvršnog odbora UniCredit banke u Srbiji i gospodin Nikola Stamenković, direktor sektora poslova sa pravnim licima.

UniCredit i Erste banka prve su dve lokalne partnerske finansijske institucije koje su se priključile programu kreditnim linijama od po 600 miliona dinara (5,1 miliona evra) namenjenih za kredite građanstvu.

Građani Srbije će moći da apliciraju za kredite ovih partnerskih banaka za investicije u energetski efikasna tehnološka rešenja za svoje domaćinstvo poput novih prozora sa dvostrukim ili trostrukim staklom, kotlova visoke efikasnosti grejanja ili termalnu izolaciju objekta.

Domaćinstva koja na ovaj način ulože u energetsku efikasnost kvalifikuju se za bespovratna finansijska sredstva koja Evropska unija obezbeđuje u vidu podsticaja do 20% investicije. Prodavci i proizvođači energetski efikasnih tehnologija namenjenih stambenom sektoru mogu se takođe prijaviti za finansiranje iz GEFF sredstava. Dodatno u okviru programa, obezbeđena je tehnička podrška u vidu usluga provere tehničke prihvatljivosti investicionog predloga i zadovoljavanja energetskih standarda za renoviranje višeetažnih objekata.

GEFF kreditna linija u Srbiji deo je GEFF programa za Zapadni Balkan u ukupnom iznosu od 85 miliona evra koji se implementira u okviru Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP Plus).

Program je zajednička inicijativa EU, bilateralnih donatora i zemalja korisnika u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). EBRD implementira REEP Plus u bliskoj saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice. Ukupno, REEP Plus program obuhvata 135 miliona evra za investicije u okviru stambenog sektora podržanih sa 30 miliona evra iz sredstava Evropske unije i 1,8 miliona evra iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, kao i sa 3,3 miliona evra koje obezbeđuje Savezno Ministarstvo finansija Republike Austrije. Program takođe pruža podršku politici i usklađivanju pravnog okvira zemlje po pitanjima standarda energetske efikasnosti objekata prema relevantnim direktivama Evropske unije.

www.ebrdgeff.com

EBRD, uz podršku donatora, pruža besplatne usluge tehničke podrške od strane tima međunarodnih i lokalnih stručnih konsultanata – GEFF-ov tim.
Tim pruža stručnu pomoć partnerskim finansijskim institucijama, pravnim i fizičkim licima prilikom implementacije ove kreditne linije.
Za sva pitanja ili povratne informacije, pišite nam. Naš tim vam stoji na usluzi.

Vladimira Popovića 38-40
Srbija, 11070 Novi Beograd
+381 (0) 11 715 6945
serbia@ebrdgeff.com
www.ebrdgeff.com