Aluprof strategija delovanja – Klimatska neutralnost je naš cilj

ALUPROF S.A., vodeća kompanija članica grupe Kęty S.A. Capital Group i jedan od najvećih dobavljača aluminijumskih arhitektonskih rešenja u Evropi, definisala je svoje strateške ciljeve od 2021. do 2025. godine. Uz nastavak svojih prethodnih aktivnosti, kompanija je predstavila svoje obaveze prema okolini i društvu u obliku ciljeva održivosti.

ZA BOLJU BUDUĆNOST

ALUPROF Grupa je ažurirala i definisala svoje strateške ciljeve za period 2021. – 2025. Nastavljajući svoje prethodne aktivnosti sa fokusom na okolinu, društvene i upravljačke (ESG) poslovne standarde, ALUPROF je predstavio obaveze kojih se dosad pridržavao na tom području. Radi dobrobiti budućih generacija i prirode, industrija a posebno građevinski sektor moraju se pridružiti „borbi za bolje sutra”. Istraživanje koje su ove godine proveli Svetski ekonomski forum i konsultantsko društvo Boston Consulting Group pokazuje da je ova industrijska grana odgovorna za deset posto svetskih emisija gasova efekta staklene bašte.

U okviru svoje najavljene strategije, ALUPROF će nastaviti sa promovisanjem koncepta održivog razvoja. Među brojnim obavezama ALUPROF Grupe ističu se društveni ciljevi i odgovornost prema okolini koji uključuju dalje sticanje sertifikata regenerativnog dizajna Cradle to Cradle™ te kontinuirano poboljšavanje svog postupka proizvodnje prema sistemu upravljanja okolinom ISO 14001. Kad je reč o radu za lokalnu zajednicu i šire, vredi istaći aktivnosti koje ALUPROF organizuje za svoje zaposlene. One se izvode u okviru tri programa u saradnji sa organizacijom Arka; Snaga u brojevima (Strength in Numbers), Zelena grupa (Green Group) i Zelene ruke (Green Hands).

ALUPROF predstavlja niz inicijativa koje imaju za cilj da uklone uticaj njegovih negativnih aktivnosti po okolinu. Ažurirana je detaljna analiza otiska CO2 sopstvenih proizvoda i u skladu sa rezultatima su predstavljene obaveze u pogledu održivog razvoja. Jedna od brojnih ambicija kompanije u pogledu zaštite životne sredine jeste usmeriti se na postizanje klimatske neutralnosti.

fasada
Foto: Aluprof / MB-SR60N fasadni sistem

ALUPROF. POSLOVANJE INSPIRISANO ŽIVOTNOM SREDINOM

Zemlje EU-a izrazile su svoje ambicije unapređenja životne sredine u Evropskom zelenom planu. Jedan od predloženih smerova je rad na klimatskoj neutralnosti, koja se može postići cirkularnom ekonomijom sa niskim nivoom emisija kao i proizvodima sa niskim nivoom emisija.

ALUPROF već nekoliko desetina godina kreira inovativna rešenja čiji dizajn vodi računa o održivoj gradnji. Njegovi aluminijumski profili prisutni su u nekim od najprestižnijih projekata na svetu sa potvrdama o neutralnom delovanju na okolinu u obliku sertifikata BREEAM, LEED, DGNB i Well. Neboder Mennica Legacy Tower u Varšavi, Concordia Design u Wroclawu i novootvoreni Hard Rock Hotel u Budimpešti samo su neki od primera.

ALUPROF postepeno širi raspon svojih energetski štedljivih i pasivnih proizvoda. Budući da će ALUPROF kompanija nastaviti sa zalaganjem za promociju ovih proizvoda, predviđa da će se njen udeo u rešenjima koja se upotrebljavaju u zgradama sa sertifikatima BREEAM i LEED povećati za dvadeset posto do 2025.

Bożena Ryszka, direktorica za odnose sa javnošću i marketinga ALUPROF Grupe, pojašnjava: „Naše shvatanje koncepta održivog razvoja ALUPROF kompanije predstavlja rad na zaštiti životne sredine, sigurnost i razvoj osoblja, odgovornost širom lanca nabavke kao i učestvovanje u razvoju lokalne zajednice. U ALUPROF kompaniji sprovodimo ovakve inicijative uz pomoć organizacije koju vodi Kęty Group. To je ključan deo naše strategije. Naša ambicija ja da uspemo da postignemo klimatsku neutralnost do 2050. te smanjimo svoju emisiju CO2 za petnaest posto do 2025.”

Aluprof ugaono podizno-kliznog sistema MB-77HS
Aluprof ugaono podizno-kliznog sistema MB-77HS

INFORMISANA ODLUKA = NIŽE EMISIJE

Čak je i malo smanjenje emisije CO2 u našim domaćinstvima važno. Vredi se podsetiti da donošenjem pravilno informisanih odluka i kupovinom proizvoda sa niskom emisijom CO2 doprinosimo zaštiti okoline i ostvarivanju cilja globalne dekarbonizacije. Svako od nas može učiniti nešto za smanjenje svog negativnog uticaja na okolinu.

Dovoljno je izmeniti samo nekoliko navika kako bi naš uticaj na okolinu postao daleko pozitivniji. Isplati se, na primer, birati ekološke proizvode, kao i obratiti pažnju na sertifikate koji su dodeljeni proizvodima koje kupujemo.

Kad je reč o ALUPROF Grupi, računica emisija CO2 po toni proizvoda otkriva vrlo nizak parametar od 2,79 tCO2e za niskougljične poluge koje se proizvode za liniju LOW CARBON KĘTY u fabrici u gradu Kęty na jugu Poljske. Za poređenje, proizvodnja jedne tone primarnog aluminijuma negde u svetu povezuje se sa prosečnim emisijama od 16,7 tCO2e; drugim rečima, gotovo šest puta višim emisijama. Nizak nivo emisija postiže se, sa jedne strane, zahvaljujući tome što se naša fabrika služi najsavremenijim proizvodnim postupkom, a sa druge strane zahvaljujući visokom udelu sekundarnih sirovina u obliku recikliranog aluminijumskog otpada čiji je udeo u proseku šezdeset pest posto. Osim toga, ALUPROF je dao svoje proizvode na nezavisnu proveru standarda zaštite životne sredine u poljskom Institutu za građevinska istraživanja, gde je sastavljena Deklaracija ekološkog proizvoda.

fasada
Foto: Aluprof / MB-SR60N fasadni sistem

Aleksandra Baksik, brend menadžer za održivi razvoj, dodaje na tu temu: „Zajedno se borimo za smanjenje emisije štetnih gasova i povećanje energetske efikasnosti u građevinskoj industriji. Takođe smo itekako svesni koliko je ključno i reciklirati i upotrebljavati energiju iz obnovljivih izvora. Sve naše aktivnosti u skladu su sa Evropskim zelenim planom kao i vizijom održivog razvoja sveta”.

Aluminijumski predvodnik menja svoj logo

„Izmena nove, dugoročne strategije kompanije Aluprof SA propraćena je i promenom imidža brenda. Ažuriran i prilagođen savremenim trendovima, novi logo pokazuje našu inovativnost, iskustvo i brigu za okolinu. Duboko verujem da ćemo, ako radimo zajedno, uspeti da izgradimo bolju budućnost za našu planetu, za naš sektor a samim tim i za sve nas”, naglašava Tomasz Grela, izvršni direktor Aluprofa. Osveženi grafički simbol upotpunjuje slogan: „Izgradimo bolju budućnost” kojim se odražavaju osnovne ideje ALUPROF grupe.

ALUPROF

Više informacija o Aluprof ponudi:

Viktor Stojanoski
Regional manager
Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N.Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania
T. +389 702 135 63
vstojanoski@aluprof.eu
www.aluprof.eu