30 godina iskustva u obradi i distribuciji stakla

U ponudi su: termoizolaciona stakla različitih formata i struktura, sigurnosna stakla – kaljena i laminirana, protivpožarna stakla, savijana stakla, emajlirana (bojena) stakla, stakla s digitalnim printom kao i ostali proizvodi od stakla namenjeni za primenu u enterijeru i eksterijeru

Kristal je kompanija sa tridesetogodišnjom tradicijom u obradi i distribuciji stakla. Razvojem Kristala nastale su i dve sestrinske kompanije – Kristal Transport i Kristal Glass u Hrvatskoj – čija je svrha, lakša distribucija proizvoda do kupaca na području Evropske unije kao i uvoz sirovina iz Evrope u BiH. Iz prethodnog se može zaključiti da je Kristal izvoznik stakla u celom regionu jer se njihovi proizvodi isporučuju izvan BiH, Balkana i EU, odnosno i na druge kontinente.

Kako bi proizvode i usluge kompanije Kristal više približili arhitektama, projektantima i krajnjim korisnicima razgovarali smo sa direktoricom Anom Jerković koja nam je posvetila vreme i bliže pojasnila šta je to što možemo očekivati trenutno u staklarskoj industriji kao i šta planiraju u narednom periodu.

Unutrašnjost vile, kuhinja i trepezarija
Unutrašnjost vile, kuhinja i trepezarija

Koji je prodajni opseg Kristala, koliko ljudi zapošljavate i ukratko recite nam nešto o Vašoj kompaniji koja je itekako poznata u staklarskoj branši?

Trenutno imamo ukupno 230 zaposlenih. Izrađujemo različite proizvode od stakla standradizovanog i sertifikovanog kvaliteta kao što su: termoizolaciona stakla različitih formata i struktura, sigurnosna stakla – kaljena i laminirana, protivpožarna stakla, savijana stakla, emajlirana (bojena) stakla, stakla sa digitalnim printom kao i ostale proizvode od stakla namenjene za primenu u enterijeru i eksterijeru.

Ono po čemu smo jedinstveni na BiH tržištu, ali i šire, jesu stakla koja proizvodimo za brodogradnju i protivpožarna stakla. Uz sve navedene proizvode, nudimo i usluge montaže, uzimanje mera te stručnu pomoć pri dimenzionisanju i odabiru stakla. Koncept rada se temelji na principu da kupcima nudimo kompletnu uslugu i sve na jednom mestu „u svetu stakla”.

Beležite rast i proizvodnje pa tako i prodaje, kako tumačite brzi rast kompanije i koji su to faktori uspeha odigrali glavnu ulogu?

Da, svake godine beležimo rast i proizvodnje i prodaje, tako i ove godine. Trenutno poslujemo na granici naših proizvodnih i prodajnih mogućnosti, zbog čega idemo u nova ulaganja u cilju povećanja kapaciteta.

Uspeh ne dolazi preko noći, tako nije došao ni kod nas. Brzi rast naše kompanije potvrda je dugogodišnjeg rada, odricanja, truda, vizije, dobrih i ne tako dobrih odluka, zbog čega smo danas to što jesmo i zbog čega znamo u kom smeru treba dalje ići.

Kakva je poslovna vizija Kristala i kako vidite kompaniju za pet godina?

Kristalov rast koji je kontinuiran iz godine u godinu, rezultat je koncipiranog i razrađenog poslovnog sistema, fokusiranosti na postavljene ciljeve i brzog prilagođavanja tržištu i promenama.

Poslovna vizija Kristala je bila postati lider u regionu u sektoru staklarstva, što smo i postigli. Ona se samo dalje nastavlja i razvija. Vizija je zadržati lidersku poziciju ali sa „unapređenom verzijom Kristala” sa fokusom na kvalitet, povećanje kapaciteta i trendove za građevinskim staklom za enterijere i eksterijere. Svojim kupcima želimo biti bitan faktor za njihov razvoj, a svojim zaposlenima, u ovom vremenu iseljavanja, razlog za ostanak u našoj zemlji jer smo zahvalni što imamo jako kvalitetne, vredne i edukovane zaposlene koji dele viziju sa nama i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Uz saradnju sa spoljnim saradnicima, iz nama potrebnog područja, radićemo na novoj organizacionoj strukturi koja je u skladu sa našom fazom razvoja i svemu što ona za sobom dalje nosi, kako bi efikasnije i lakše upravljali procesima u cilju daljeg razvoja.

Prezentovanje stakla KRISTAL
Prezentovanje stakla KRISTAL

Recite nam nešto o pozitivnim poslovnim rezultatima unazad par godina i o važnijim referencama?

Svedoci smo značajnih promena unazad par godina. Prvo je Covid pandemija gotovo „preko noći” iziskivala brze prilagođavanje jer je značajno uticala na tržište pre svega u kretanju sirovine i ljudi, a time i na organizaciju poslovanja. Dodatno, otežavajuća okolnost za Kristal je bila što smo bili u realizaciji velikih narudžbina od kupaca i to vezanih za izvoz. Zahvalni smo što smo i u tim uslovima brzo reagovali na izazove i prilagodili se. Nadalje se događaju mnoge promene od strane velikih svetskih proizvođača stakla, koji su naši dobavljači, kao što je dodatno i energetska kriza donela enormne promene u ceni proizvoda koje ne možete predvideti. Sve su to sasvim novi izazovi i promene sa kojim se do sada nismo susretali i zahtevaju mnogo energije jer uz sve to morate raditi na ulaganju u poboljšanje poslovnih procesa, jer bez toga nema daljeg razvoja, bez obzira na okolnosti…

Uloženi trud i dodatna energija su bili ključ našeg pozitivnog poslovanja i u ovom periodu, a dokaz tome je realizacija reprezentativnih referenci u celom regionu i EU pa čak jedan projekat u Indoneziji.

Koliko Kristal investira u razvoj, proširenja proizvodnje i zaposlene?

Staklarska industrija je skupa i zahtevna. U prilog tome ide i činjenica da nema mnogo kompanija odnosno učesnika na tržištu našeg nivoa razvoja. Kristal u razvoj investira kontinuirano, mogu reći da nema trenutka kad nismo u nekim investicijama, manjih ili viših vrednosti.

Mi smo kompanija koja ima svoju sopstvenu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta ulazne sirovine kao i za ispitivanje gotovog proizvoda na svakodnevnom nivou. Posedujemo sertifikate od eminentnih instituta za proveru kvaliteta za sve naše procese proizvodnje. I 2022. godine smo uložili u dodatnu novu opremu za obradu stakla kao i izradu, a u 2023. godini instaliramo dve nove linije za proizvodnju termoizolacionog stakla koja će nam omogućiti proizvodnju veće količine jer trenutno poslujemo sa maksimalnim kapacitetima.

Osim investicija u infrastrukturu i proizvodnu opremu, ulagaćemo i u instalaciju solarnih panela. Kontinuirano radimo na unapređenju znanja naših zaposlenih, vrednosti naših proizvoda, učesnici smo svih reprezentativnih konferencija u našoj industriji, a po potrebi daljeg razvoja ulazimo i u proces organizacione terapije od strane mreže Adizes Instituta.

Danas imamo sve zahtevnije kupce, imate li novih proizvoda ili usluga u vašoj paleti da zadovoljite i one komplikovane zahteve?

Da, upravo naš uspeh i rast temeljimo na tome da imamo proizvode koji su u skladu sa potrebama sve zahtevnijeg dela tržišta.

Ispitivanje stakla KRISTAL
Ispitivanje stakla KRISTAL

Savjetuju li se arhitekte i projektanti sa vama? Koliko važnu ulogu oni imaju, ili svi upiti ipak dolaze direktno od kupaca?

Naravno, savetovanje arhitekata i kupaca je vrednosni deo naše vizije. Na tržištu našeg regiona, svi učesnici u projektovanju kao i kupci sve više žele, traže i prihvataju savete.

Kada uporedite staklo od pre 10-15 godina i danas, koliko se ono razlikuje?

Razlika je značajna. Unazad 10-15 godina prisutna je tema energetske efikasnosti. Staklarska industrija kontinuirano razvija premaze na staklima koji omogućavaju dodatne uštede. Od prvih plasmana takvih stakala Kristal je proizvodio IZO jedinice i imao sertifikat za iste. I tada smo pratili kupce koji su rado sledili nova pravila i trendove a danas gotovo svi naši kupci žele ispravno konfigurisane proizvode u skladu sa mogućnostima staklarske industrije i potrebama objekata.

Naši čitaoci nam se često obraćaju sa pitanjem kako izabrati staklo za prozor ili fasadu?

Pravilan odabir stakla zavisi pre svega o potrebi objekta i sistemima u koje se staklo ugrađuje. Postoje estetski, fizički i energetski aspekti stakla. Svi zahtevi se mogu ispuniti u skladu sa građevinskim propisima i zahtevom investitora.

Vila sa bazenom
Vila sa bazenom

Ko su vaši najveći kupci? Pretpostavljamo proizvođači građevinske stolarije ili pak neke od kompanija koje proizvode fasade?

Naša segmentacija tržišta se prožima od proizvođača građevinske stolarije, staklenih fasada, staklenih ograda, manjih staklara kojima smo podrška i industrije nameštaja odnosno uređenja enterijera. Pored navedenog, kako sam prethodno navela, naša posebnost je i što radimo stakla za brodogradnju.

Vaši kupci su i lokalno ali i strano tržište, koliki je odnos domaćeg tržišta naspram izvoza?

Da, odnos prihoda domaćeg tržišta naspram izvoza je 70:30, s tim da oko 80% od ukupno proizvedenog i obrađenog stakla ide na strano tržište preko naših kupaca iz BiH. Naša država ima veoma kvalitetne proizvođače građevinske stolarije kao i proizvođače nameštaja koji većinom izvoze.

Drveno stepenište sa staklenom ogradom
Drveno stepenište sa staklenom ogradom

Koliko su stručna izdanja kao što je naš časopis važna ljudima u branši koji se na ovaj način informišu o tendencijama i trendovima na tržištu?

Stručna izdanja časopisa poput vašeg kao i svako okupljanje informacija i stručnjaka, sa ciljem unapređenja znanja i informisanja ciljane publike, bitno je za svaku industriju a posebno za našu jer staklo kao materijal ima široku primenu.