Zašto je satelitski snimak ključ za ozakonjenje objekata?

Pitanje nelegalnih objekata i njihovog ozakonjenja u decenijama koje su za nama kočili su mnogobrojni problemi.

Jedno od najvažnijih svakako je…

Kako napraviti rez (definisati datum) kojim će se napraviti presek i stati na put nelegalnoj gradnji?

Član br.6 Zakona o ozakonjenju objekata nudi pojašnjenje i odgovor na ovo pitanje. Ne bih citirala član, ali ću pokušati pojasniti. I raniji sazivi legalizacije ultimativno su precizirali datume posle kojih „neće više moći da se gradi nelegalno“ pa nije urodilo plodom. Ovog puta zakon daje malo fleksibilniji način za rešenje.

Svi koji su u ranijim sazivima podnosili zahtev a nisu okončali postupak, smatra se da su u proceduri po novom zakonu. Svi koji su po prethodno važećem zakonu podneli zahtev do 29.01.2014. godine, smatra se da su u proceduri po novom zakonu.

Značajna novina člana br.6 novog zakona „Predmet ozakonjenja je i objekat za koji nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, a koji je vidljiv na satelitskom snimku Republike Srbije iz 2015. godine, pod uslovima propisanim ovim zakonom.“
Satelitski snimak prikazuje presek stanja legalnih/nelegalnih objekata zaključno sa 2015. godinom, dostupan je u elektronskom obliku i omogućiće proveru prilikom popisa nezakonito izgrađenih objektata.

Detaljnije o satelitskim snimcima možete videti na sajtu Republičkog geodetskog zavoda

Na kraju nameće se pitanje…
Šta će biti sa objektima kojih nema na satelitskom snimku?

Član br.6 zakona kaže:
Svi objekti izgrađeni bez izdatog rešenja o građevinskoj dozvoli ili rešenja o odobrenju izvođenja radova posle 27. novembra 2015. godine nisu predmet ozakonjenja u skladu sa odredbama ovog zakona i nadležni građevinski inspektor za te objekte donosi rešenje o rušenju, koje je izvršno danom donošenja, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Jasno vam je iz svega navedenog da se nelegalna gradnja više ne toleriše, te da ste u ozbiljnom problemu ako realizujete nelegalan objekat. Praktično ulažete u mrtav kapital.

I za kraj, najvažnije …

Koji su ciljevi Ozakonjenja objekata?
Zašto je Važno da se ovaj process realizuje?

Postupak je sada jednostavniji, brži, efikasniji i jeftiniji.
Cilj je da svi nezakoniti objekti budu ozakonjeni i vraćeni u legalne tokove.

Vlasnicima objekata omogućava se upis u javnu knjigu, bolja tržišna vrednost nekretnine i stvara se mogućnost stavljanja objekta pod hipoteku u koliko je vlasniku neophodno.
Povećanje javnih prihoda u jedinicama lokalne samouprave, kroz naplatu taksi za ozakonjenje i naplatu poreza na imovinu.
Uspostavljanje svojinske evidencije na teritoriji Republike Srbije kao završne faze svojinske transformacije.

Stvaranje uslova za prostorno planiranje I racionalno korišćenje građevinskog zemljišta.
Povećanje javnih prihoda na nivou države kroz naplatu dela takse za ozakonjenje.

Popis i evidencija svih nezakonito izgrađenih objekata i masovna procena vrednosti nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije
Uređenje tržišta nekretninama

Pored zakona o ozakonjenju objekata, doprinos u realizaciji ovog problema ima Zakon o planiranju i izgradnji koji je uvođenjem objedinjene procedure (elektronsko vođenje dokumentacije, elektronsko izdavanje akata za građenje) višestruko smanjio vreme izdavanja građevinskih dozvola.

Veoma je važno da vlasnici nezakonito izgrađenih objekata shvate srazmeru i veličinu ovog problema, jer pitanje nezakonitih objekata ima širi ekonomski uticaj na društvo, stanje nacionalne ekonomije i državni buđet.

Na kraju, navešću da je rok za ozakonjenje prema važećem Zakonu novembar 2023. godine (teško da će biti realizovano), ali da je neophodno da pored države i svi oni koje dotiče ovo pitanje ulože napore da se problem rešava na što efikasniji način kako bi se posledice nelegalne gradnje svele na što manju moguću meru.

Nataša Komljenović dipl.inž.arh.
ArhInGreen, projektovanje I inženjering
Ul.Pasterova br.6, Novi Sad
www.arhingreen.rs
info@arhingreen.rs
063/580-469