SFERA 2015: OBLIKOVANJE I TEHNOLOGIJE ARHITEKTONSKIH OTVORA

Mostar, Bosna i Hercegovina, 12.11. – 13.11.2015.

Naučno-stručna konferencija sa medjunarodnim učešćem

SFERA 2015: OBLIKOVANJE I TEHNOLOGIJE ARHITEKTONSKIH OTVORA

Marketinška i izdavačka agencija SFERA d.o.o. Mostar
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

POZIV ZA APSTRAKTE

za naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem

SFERA 2015
OBLIKOVANJE I TEHNOLOGIJE ARHITEKTONSKIH OTVORA

Rok za prijavu sažetaka 24.07.2015.

O KONFERENCIJI

Konferencija se bavi osnovnim elementima građenog prostora – arhitektonskim otvorima. Ovi elementi prostorne konfiguracije koje upotrebljavamo skoro ne razmišljajući o njima, kao govor, određuju naše gledanje i kretanje kroz prostor, i utiču na njegov doživljaj, osjećaj sigurnosti i komfora. Konferencija preispituje naučna, odnosno tehnološka dostignuća i profesionalna opredjeljenja u kontekstu proizvodnje, primjene i oblikovanja arhitektonskih ili građevinskih otvora. Cilj diskusije koja spaja pogled na prošlost, sadašnja dostignuća i buduće vizije o ovim arhitektonskim elementima je razmjena znanja i iskustva u različitim oblastima inženjerstva, kao i otvaranje mogućnosti uspostavljanja međunarodne i domaće saradnje.

Konferencija se sastoji iz dva dijela – prezentacije naučnih i stručnih radova u prvom dijelu, i prezentacije savremenih tehnologija i proizvoda u domenu proizvodnje i dizajna prozora i vrata, u drugom dijelu konferencije. Kompanije koje se bave proizvodnjom i distribucijom ovih arhitektonskih elemenata su dobrodošle da se prijave za prezentaciju na konferenciji, kao i izlaganje kataloga i drugog promotivnog materijala u izložbenom prostoru konferencije.

TEME

[1] Arhitektura i oblikovanje otvora
[2] Tehnološki aspekt i kvalitet performansi arhitektonskih otvora
[3] Strukturalni kvaliteti objekata i arhitektonski otvori
[4] Građevinski propisi i klasifikacije tehnologija otvora
[5] Arhitektonski otvori s aspekta funkcionalnosti i sigurnosti objekata
[6] Arhitektonski otvori i energetska efikasnost u zgradarstvu
[7] Zdravlje, komfor i arhitektonski otvori
[8] Povijesni razvoj i simboličko značenje arhitektonskih otvora
[9] Arhitektonski otvori i kvalitet urbanog prostora

JEZIK KONFERENCIJE

Engleski jezik i jezici Bosne i Hercegovine

PRIJAVA SAŽETKA

Autori se pozivaju da dostave sažetak na e-mail adresu konferencije konferencija@sfera.ba najkasnije do 24.07.2015. Sažetak mora biti napisan na engleskom jeziku i na jednom od jezika Bosne i Hercegovine, koristeći uputstvo za slanje sažetaka. Autori će biti obaviješteni o prihvatanju sažetaka najkasnije do 31.07.2015.

SLANJE RADOVA

Autori se pozivaju da dostave gotove radove na e-mail adresu konferencije konferencija@sfera.ba najkasnije do 7.09.2015. Radovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku ili na jednom od jezika Bosne i Hercegovine, koristeći uputstvo za radova. Radovi će biti pregledani, a autori obaviješteni o prihvatanju radova najkasnije do 14.09.2015.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE

Učesnici mogu prijaviti učešće na konferenciji ispunjavanjem obrasca za registraciju koji se nalazi na web stranici konferencije.

KOATIZACIJA

Vrsta učešćaKoatizacija/KMKoatizacija/EUR
Autori radova10050
Studenti5025
Gosti10050
Izlagači ispred kompanija300150

Kotizacija za autore radova obuhvata (za jednu osobu): konferencijsku torbu s programom i zbornikom radova, akreditaciju, certifikat o učešću, učešće u svim sesijama konferencije, posluženje na pauzi za kafu i banket.

Kotizacija za goste konferencije obuhvata: učešće na svim sesijama konferencije, posluženje na pauzi za kafu i banket.

Kotizacija za ostale izlagače obuhvata: konferencijsku torbu s programom i zbornikom radova, akreditaciju, certifikat o učešću, učešće u svim sesijama konferencije, posluženje na pauzi za kafu i banket. Takođe, obuhvata prezentaciju kompanije i proizvoda u toku prvog dana konferencije i manji izložbeni prostor za promotivni materijal u toku konferencije.

VAŽNI DATUMI

Rok za dostavu sažetaka: 24.07.2015.
Informacije o prihvatanju sažetaka: 31.07.2015.
Rok za dostavu radova: 7.09.2015.
Informacije o prihvatanju radova: 14.07.2015.
Rok za dostavu korigovanih radova: 30.09.2015.
KONFERENCIJA: 12-13.11.2015.

KONTAKT

email: konferencija@sfera.ba
Direktori konferencije:
Naida Memić [naida.memic@sfera.ba +387(0)36 578 259],
Dr Milenko Stanković [mstankovic@agfbl.org +387(0)51 462 543]
Koordinatori konferencije:
Martina Mišić [martina@sfera.ba]
Dr Nevena Novaković [nnovakovic@agfbl.org]
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

ORGANIZATORI

Marketinška i izdavačka agencija SFERA d.o.o. Mostar
www.sfera.ba
Arhitektonsko-građevinsko-geodetsk fakultet www.aggfbl.org
Univerziteta u Banjoj Luci www.unibl.org

GENERALNI SPONZOR

FEAL

SPONZOR

ProfinePARTNER

Kristal