SecuSan® – Novi higijenski standard

SecuSan® – Odgovornost prema ljudima

Tema higijene je prisutna u javnosti godinama unazad i danas je aktuelnija nego ikada ranije. Sa SecuSan® kvakama i prozorskim ručicama HOPPE je razvio rešenje koje nudi aktivnu zaštitu upravo tamo gde je hitno potrebna: Bilo u klinikama, školama, javnim ustanovama, restoranima i hotelima, u industriji ili sportskim centrima – svuda gde se sreće veći broj ljudi, SecuSan® površinska obrada pomaže da se postave visoki higijenski standardi.

SecuSan® je specijalna površina koja suzbija mikrobiološki rast, odmah i trajno. Ona uopšte ne zahteva održavanja i konstruisana je za dugotrajnu upotrebu. Njena visoka efikasnost potvrđena je u nezavisnim laboratorijskim i praktičnim testovima.

Antimikrobna delotvornost

Sertifikat o SecuSan® antimikrobnoj delotvornosti
Sertifikat o SecuSan® antimikrobnoj delotvornosti

SecuSan® površina sadrži srebrne jone koji su ugrađeni u sistem nosača od staklokeramike. Oni su aktivne komponente materijala i sprečavaju rast klica, kao što su bakterije, alge i gljivice.

Joni srebra uništavaju ćelijske membrane klica. Ovo blokira disanje i unos hrane u ćeliju i time zaustavlja ćelijsku deobu. Nezavisni testovi su pokazali da SecuSan® smanjuje rast klica za više od 99%.

SecuSan® – površina zadržava svoju delotvornost čak i uz redovno čišćenje.

SecuSan® – površina zadržava svoju delotvornost čak i uz redovno čišćenjeLaboratorijski test – Antimikrobna delotvornost tokom vremena

Higijenska ekspertiza za antimikrobnu delotvornost obloge SecuSan® u vremenskom toku
Higijenska ekspertiza za antimikrobnu delotvornost obloge SecuSan® u vremenskom toku

Zahtev: U skladu sa normama standarda JIS (Japanese Industrial Standard) Z 2801:2000 i ISO (International Organization for Standardisation) 22196:2011 ispitano je da li je antimikrobna aktivnost obloge dovoljna da postigne redukciju klica na kvakama i ručicama za najmanje 3 log-nivoa (99,9 %) u 24 sata, kao što je neophodno u higijenski osetljivim područjima.

Tok: Tanak sloj klica, koje je obazbedilo Nemačko udruženje za higijenu i mikrobiologiju (DGHM), nanosi se na površinu petrijeve posude i inkubira se 24h.

Kao testne klice primenjuju se referentni sojevi Staphylococcus aureus i Escherichia coli K 12. Za Escherichia coli faktor redukcije od 60% postignut je nakon 5 minuta. Za Staphylococcus aureus je utvrđen faktor redukcije od 50% nakon 30 minuta.

Izveštaj: SecuSan® pokazuje kod svih testnih klica efikasno germicidalno dejstvo na značajnom nivou. Posebno snažan efekat je ustanovljen kod Staphylococcus aureus (uključujući MRSA) i kod Pseudomonas aeruginos. Sa SecuSan® kvakama i ručicama postiže se visoka higijenska sigurnost.

SecuSan® površina sadrži srebrne jone koji su ugrađeni u sistem nosača od staklokeramike
SecuSan® površina sadrži srebrne jone koji su ugrađeni u sistem nosača od staklokeramike

Testiranje u praksi – Testiran u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Analiza rezultata SecuSan® praktičnog testa
Analiza rezultata SecuSan® praktičnog testa

U dvonedeljnom testu kliničke prakse zabeleženo je i analizirano prosečno bakterijsko opterećenje u dva uporediva i po pacijentima slična odeljenja u Univerzitetskoj bolnici Marburg.

Rezultat: SecuSan® nije potvrđen samo u laboratorijskom testu, već u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Pri direktnom upoređivanju konvencionalnih kvaka dezinfekcionisanih brisanjem i SecuSan® kvaka koje nisu dezinfikovane, institut je atestirao pre svega dobru efikasnost SecuSan® kvaka tokom vremena.

Analiza rezultata SecuSan® praktičnog testa od strane prof. dr Reinier Mutters, šefa za higijenu bolnice, Philipps-Univerzitet Marburg

Na www.hoppe.com naći ćete SecuSan® brošuru, kao i film. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom HOPPE predstavniku.

www.hoppe.com

HOPPE s.r.o.
Pražská 5377 – CZ-430 01 Chomutov
T. +420 474 930 011
F. +420 474 930 010
E. predrag.veljovic@hoppe.com
W. www.hoppe.com