Rezanje, sečenje i mašinska obrada ASD Exterior ploča

Zbog velike gustine, obrada ASD Exterior ploča je slična obradi ploča od punog drveta. Za obradu ASD Exterior ploča treba koristiti alate koji su namenjeni za obradu tvrdih materijala.

Istrošeni, neispravni i loše održavani alati mogu da uzrokuju krnjenje i/ili lokalizovano zagrevanje, pa tako i loše rezove. Za pouzdane rezultate preporučujemo upotrebu alata s vrhom od volframkarbida (TCT) ili polikristalnog dijamanta (PCD). Izuzetno
je važno da se izbegavaju vibracije tokom obrade i da ploče budu potpuno ravne i stabilne.

Brzina ulaska mora da bude adekvatno optimizovana za glatke rezove. Što je učinak sečiva testere veći, to će rezovi biti glatkiji. Preporučujemo korišćenje kružne testere sa prečnikom sečiva od 300-400 mm (11,811- 15,748 in) i najmanje 96 zuba. Za glačanje ivica mogu da se koriste ručne glodalice ili brusne trake visokog kvaliteta. Dekorativna površina ploče je mesto na kome treba koristiti alat (ovo pravilo se odnosi na sve tipove alata za obradu). Što je list testere viši, gornji rez će biti bolji, a donji lošiji i obrnuto. Probijanje na donjoj strani ploče može da se smanji postavljanjem šperploče ili ploče od iverice visoke gustine kao baze ispod kompakt ploča za ventilisane fasade. Preporučujemo upotrebu trapezoidnog ravnog zuba ili naizmeničnog zuba za glatke rezove. Pored toga, optimalan i preporučljiv ugao ulaska testere je 45°.

Bušenje

Za bušenje ASD Exterior ploča  preporučujemo korišćenje burgije za plastiku. Burgije obavezno treba da imaju ugao od 60°–80° umesto uobičajenog ugla od 120° koji se koristi za bušenje metala. Brzina ulaska glave za bušenje i pritisak koji se primenjuje treba postepeno da se smanjuju kada se približi tačka probijanja kako bi se sprečilo izbijanje na suprotnoj strani ploče. Pored toga, kako bi se sprečilo izbijanje, preporučujemo korišćenje potpuno ravne i stabilne podloge kao što su šperploče ili ploča od iverice.

Prilikom bušenja treba voditi računa o tome da između otvora i suportne strane ostane 1,5 mm materijala (0,0590 in). Za prikriveno fiksiranje ne preporučujemo ploče manje od 8 mm (0,314 in). Prilikom bušenja ivica, preporučujemo da ostavite najmanje 3 mm (0,118 in) materijala sa obe strane otvora. Pored toga, preporučujemo da koristite veliku brzinu bušenja kako bi se izbeglo cepkanje materijala. Šrafovi obavezno treba da budu postavljeni ne bliže od 20 mm (0,787 in) od ivice kako bi se izbeglo cepanje i lomljenje. Generalno treba izbegavati šrafove na ivicama. Ako se šraf postavlja blizu ivice, preporučujemo da se postavi ne bliže od 75 mm (2,952 in) do ivice.

jaf frischeis logo

JAF d.o.o. Nova Pazova

Prodajni centar
Industrijska zona, Vojački put bb,
22330 Nova Pazova
T: +381 22 328 125

Showroom
Poslovni centar GTC Green Heart,
Bul. Milutina Milankovića 11b,
11070 Novi Beograd

info@jaf.rs
www.jaf.rs