PVC profil Decco 83 i velike dimenzije stakla

Decco 83 profil ima izuzetno dobre toplotne parametre. Dodatni, treći dihtung i velika dimenzija stakla sa toplim ivicama čine ovaj profil bez premca na tržištu.

Decco 83

Decco 83
Decco 83
  • Sistem sa 7 komora i ugradnom dubinom od 81 mm sa trećom, centralnom dihtungom
  • Mogućnost ugradnje velikog broja vrsta paketa stakla sa debljinama od 23 do 54,8 mm!
  • Komore su dodatno ojačane kako bi se postigla što bolja stabilnost i čvrstoća prozora čime je omogućena pravilna izvedba svih projektovanih konstrukcija
  • Ponuda obuhvaća tri osnovne boje: bela, karamel i tamno smeđa
  • Sadrži prelazne profile za velika klizna i balkonska vrata
  • Optimalno sastavljen prozor pruža 5% više svetlosti u poređenju sa drugim sistemima iste klase (dvokrilni prozor dimenzija: širina 1.465 mm i visina do 1.435 mm)
  • Odlična toplotna izolacija: Uw = 0.59 W/m2K za prozor širine 1.230 mm a visine 1.480 mm sa staklom od 52 mm konfiguracije 4/12/4/12/4/12/4 kryp. o Ug=0.3 W/m2*K sa ugrađenim SWISSPACER ULTIMATE distancerom i termo prekidom u okviru
  • U ovom sistemu je moguće primeniti tehnologiju lepljenog ostakljenja koja povećava stabilnost prozora i omogućava izradu konstrukcija velikih dimenzija

Uw = 0,59 W/m2K

decco logo

Hasan Nezirević
F+ 38 732 738 878
M+ 38 761 176 271
hasan.nezirevic@decco.pl
www.decco.eu