Program za najbolje prozore, vrata i fasade

Izrada najboljih prozora, vrata i fasada je sada još jednostavnija: Orgadata je počela sa izradom najnovije verzije njenog programa LogiKal. Novi update pod nazivom LogiKal 11,4 već po navici vodi metaloprerađivača brzo i sigurno do cilja. Put do tamo je sada još komforniji zahvaljujući mnoštvu novih funkcija. Na taj način će se posao moći odrađivati jos brže,sigurnije i lakše.

Nekoliko primera:

  • Geometrija elemenata se može automatski preuzeti iz drugih pozicija.
  • Elementi kojima se upravlja elektronski, kao što su evakuvaciona i panik vrata se sada još lakše izrađuju
  • Još lakše postavljanje i primena standarda u firmi kao npr. proces okivanja.
  • Izrada ponuda je sada još fleksibilnija: vlastiti tekstovi ponude se unuduće mogu standardno koristiti za više konstrukcija.
  • Upotreba specijalnih stakala je sada još jednostavnija.
  • Na raspolaganju su baze podataka za zaštitu od ispadanja staklenih površina i staklene ograde – najomiljeniji elemenat moderne arhitekture.
  • Prikaz stakala je unapređen. Na taj način korisnici programa mogu svojim kupcima još brže i tačnije prikazati specifičnosti dotične konstrukcije.

logo

[yarpp]

ORGADATA AG
Am Nesseufer 14, 26789 Leer, Nemačka
T: +49 (0) 491 927 827
F: +49 (0) 491 927 828

Saša Ivanović
M: +381 603 253 351
sasa.ivanovic@orgadata.com