Približite se prirodi sa drvo-aluminijum stolarijom

Jedna od bitnih građevinskih, prostornih i funkcionalnih karakteristika svakog stambenog objekta su prozori. Oni su ti koji nas štite, čuvaju, koji nas razdvajaju, ali i spajaju sa okruženjem, i koji nam pružaju lepši pogled u svet. Oni su bitni deo svakog životnog prostora i zbog toga je neophodno posvetiti im posebnu pažnju. Pažnju u smislu njihovog izbora, ali i održavanja.

Od začetaka prvih ljudskih stambenih objekata, pa do danas menjali su se građevinski materijali, usavršavale tehnike i načini gradnje i usaglašavali sa potrebama čoveka. Upravo takav trend promena imali su i prozori. U početku su to bili jednostavni drveni ramovi sa staklenim ispunama, potom masivni drveni prozori, da bi sa menjanjem klime, pojavom ekstremnih vremenskih prilika i potrebom uštede energije, došlo do pojave i primene PVC materijala i elegantnog aluminijuma.

Drvo-aluminijum stolarija je dokaz da smišljenom i planskom proizvodnjom, odgovornim ponašanjem i razvijenom svešću moguće je stvoriti proizvod koji će poboljšati kvalitet života čoveka, smanjiti potrošnju energenata, smanjiti emisiju štetnih gasova neophodnih za zagrevanje objekata usled loše izolacije stolarije, omogućiti višegeneracijsku stolariju, smanjiti troškove života. A, ako podsetimo da će se upotrebom drvo-aluminijum stolarije čovek približiti prirodi i istu vratiti u svoj dom, svaki dalji komentar je suvišan. Nije li tako?