Alubond – Fantastičan materijal koji osvaja gradove 21. Veka

Poslednje decenije na našim prostorima osvojio je veliki broj objekata na čijoj metalik opni se prelama svetlo i obrisi grada. Popularnost alubond fasada u urbanim sredinama i industrijskim zonama je očigledna. Kakve su karakteristike ovog materijala i koji je razlog njegove široke primene na našim prostorima?

Foto: Tehnomarket - Alubond je sačinjen od obostranih aluminijumskih ploča između kojih je ispuna

Alubond je materijal čije puno ime glasi aluminijumski kompozitni panel. Kao kompozitni materijal, alubond je sačinjen od obostranih aluminijumskih ploča između kojih je ispuna. Ispunu čini polietilensko jezgro (PE) koje je integrisano u sendvič procesom kontiunirane koekstruzije.

Alubond ploča sastoji se iz panela koji se proizvode od dva aluminijumska lima debljine 0.5mm. Specijalnim postupkom, ovi aluminijumski limovi se polietilenskim masama spajaju u ploče različitih debljina, a najčešće: 3, 4, 6 ili 8mm. Razvoj novih tehnologija doneo je kompaktnost i postojanost ovih sistema, koji su obezbeđeni tehnologijom kombinovanog mehaničkog i hemijskog spajanja.

Foto: Tehnomarket - Zadovoljava protiv - požarne uslove klase B2 po DIN-u 4102

Alubond je materijal koji je otporan na atmosferske uticaje, a karakterišu ga i odlična termička i vatrootporna svojstva, u čemu može ležati ključ njegove popularnosti.

Ovaj materijal svoju primenu našao je na objektima različitih namena: od stambenih, preko poslovnih i uslužnih, sve do servisnih delatnosti. Razlog za ovo je jer alubond daje mogućnost širokog izbora boja, a pri tome je i zahvalan za ugradnju i primenu. Pri tome, fasade koje su sačinjene od ovog materijala karakteriše idealno ravna površina.

Foto: Tehnomarket - Završna obrada može biti biti obostrana, plastificirana ili eloksirana

Alubond table mogu biti velikih dimenzija i pri tome se lako montiraju, a u prilog popularnosti ovog materijala ide i to da sama cena materijala spada u pristupačne. Uz karakteristike materijala, otpornost i izdržljivost, lakoću i mogućnost široke primene koju prati i pristupačna cena ležni tajna popularnosti alubonda kao materijala savremene primene.

Foto: Tehnomarket - Ovakav kompozitni materijal daje mogućnost krojenja i lakog vezivanja

Ovakav kompozitni materijal daje mogućnost krojenja i lakog vezivanja, te nije retkost videti stubove, zidove i najrazličitije elemente svih oblika, formi i dimenzija obložene alubondom. Alubondom se mogu oblagati ravne površine, iskrivljene, zaobljene, horizontalne, vertikalne i drugo, što i čini ovaj materijal izrazito popularnim i zahvalnim za upotrebu u najrazličitije svrhe, tj. na objektima raznih formi i stilova.

Foto: Tehnomarket - Alubondom se mogu oblagati ravne površine, iskrivljene, zaobljene, horizontalne...

Različite mogućnosti postoje i kod same završne obrade ovih ploča. Ona može biti biti obostrana, plastificirana ili eloksirana. Takođe, iako se na taj način ređe koristi, postoji i mogućnosti imitiranja prirodnih materijala, kao što su mermer, drvo i sl. Najčešće se ipak koristi u sivoj, metalik boji, koja odaje utisak modernog materijala. Ipak, kada je u pitanju njegova široka primena u urbanim sredinama treba voditi računa o uklapanju u kontekst, u raznolikost i živost sredine koja okružuje urbane objekte, kao i karakteristike i stil izgrađenog okruženja.

Materijal alubond izdvaja se i po svojim drugim karakteristikama, pored lakoće, ugradnje i širokog spektra primene. Zadovoljava protiv – požarne uslove klase B2 po DIN-u 4102, ima termičku dilataciju od 2,70 mm pri temperaturnoj razlici od 100°C a 1 mm/m za temperaturnu razliku od 50°C.

Foto:Tehnomarket - Najčešće se ipak koristi u sivoj, metalik boji, koja odaje utisak modernog materijala

Takođe, karakteristike ovog materijala su takve da značajno redukuje nivo šuma (23 do 25 dB), te se preporučuje i za zone gradnje izložene saobraćanoj i industrijskoj buci, kao i za oblaganje mašina i industrijskih postrojenja. Ovakve izolativne karakteristike su još jedan od razloga zašto je ovaj materijal našao svoju široku primenu u urbanim sredinama, kao i u industrijskim zonama.

Možda najvažnija prednost ovog materijala je izuzetno jednostavna i laka obrada. Kasetni materijal alukobond daje mogućnost fabričkog krojenja, savijanja i povezivanja u kasete različitih dimenzija i oblika, koje pružaju mogućnost zadovoljenja širokog spektra zahteva investitora i projektanata.

Foto:Tehnomarket - Ovaj materijal svoju primenu našao je na objektima različitih namena

U poređenju sa drugim materijalima koji imaju slične karakteristike, alubond spada u izuzetno lagane materijale, zahvaljujući svom sastavu – dva aluminijumska lima sa ispunom. Tako je alubond 1,6 puta lakši od aluminijuma i čak 3,4 puta lakši od čelika. Još jedna prednost ovih fasada je što nisu zahtevne za održavanje jer je sam materijal prilično otporan na atmosferalije.

Foto: Tehnomarket - Alubond table mogu biti velikih dimenzija i pri tome se lako montiraju

Alubond spada u vodootporne materijale, a otporan je i na udarce. Pri tom, dobro apsorbuje i vibracije. Pored izolativnih svojstava koji ga čine zahvalnim za primenu u industrijskim zonama, alubond je otporan i na dejstvo industrijskog zagađenja. Takođe, sam materijal je i potpuno reciklirajući. Druge karakteristike alubond materijala je da same panele karakteriše ekstremna čvrstina, a pored zvučne izolacije ima i visoka termoizolativna svojstva i otporan je na požar. Zadržava svoje karakteristike na temperaturnom rasponu od čak -50 stepeni celzijusa, do plus 80 stepeni celzijusa.

Foto: Tehnomarket