PRESS GLASS kompanija sa odličnim akustik rezultatima proizvoda

IFT Rosenheim institut za istraživanje je potvrdio rezultate o poboljšanju kvaliteta jednog od proizvoda PRESS GLASS kompanije koja se specijalizovala za proizvodnju staklenih panela za građevinsku industriju.

IFT Rosenheim institut za istraživanje je potvrdio rezultate o poboljšanju kvaliteta

„Uspeli smo još da poboljšamo kvalitet naših proizvoda. Glazirana jedinica 6-16-8,8T (VSG 44.2T) je dostigla izmerenu akustičnu otpornost (Rw) od 39 decibela (dB). Korektivni koeficijenti C i Ctr su -2 i -6 dB”

– obaveštava proizvođač.

Trenutno, PRESS GLASS ima u ponudi preko 75 tipova akustičnog stakla. Kompanija konstantno dopunjuje svoju paletu proizvoda, samo u prethodnoj godini, kompanije je bila bogatija za novih 20 proizvoda.

IFT Rosenheim dokaz o performansama za PRESS GLASS proizvod:
https://www.pressglass.eu/_files/certyfikaty/IFT%20Rosenheim%20Rw=39%20VSG44.2-16Ar-%206%20ang.pdf

PRESS GLASS

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com