LiSEC predstavlja inovacije u oblasti IZO stakla

Materijali za poboljšanje efikasnosti IZO stakla i proizvodnju distancer lajsni se konstantno razvijaju i naginju ka optimizaciji psi vrednosti. Kako bi konstantno zadovoljili zahteve tržišta LiSEC je u potpunosti redizajnirao BSV-B45NK mašinu za savijanje distancera. Štaviše, stvorena je nova generacije ARL-B45F sistema za punjenje koja omogućava precizan monitoring zadatih količina androbirajuće mase u distanceru.

Perfektno formirani uglovi od 90ºC dobijeni obradom na BSV-B45NK mašini za savijanje

LiSEC je u potpunosti redizajnirao oprobanu i testiranu BSV-B45NK mašinu za savijanje i pozicionirao je za dalje razvijanje u oblasti novih materijala za proizvodnju distancera. Tehnologija koja je prethodno korišćena za savijanje distancera je sada izdefinisana na još bolji način. Isto kao i stari već poznati distanceri i ovi novi mogu da se prilagode potrebnim zahtevima u vrhunskom kvalitetu.

Nova funkcija mašine za savijanje je integracija zero-radius tehnologije uglova (ZRC). Pored savijanja uglova, sada i distanceri mogu da se oblikuju ovom tehnologijom.

Zahvaljujući novim patentiranim procesima LiSEC je uspeo razviti proizvodnju za savijanje od 90ºC i dovesti tehnologiju do serijske zrelosti. Vrhunac ZRC tehnologije, koji je LiSEC posebno razvio za ojačane distancere, je samo-ukrućujući ugao. Tehnologija proizvodi dimenziono stabilan i perfektno formiran ugao od 90ºC. Još jedna od prednosti ove tehnologije je da može da obezbedi maksimalnu aplikaciju butila u uglovima.

Prednosti:

 • Zero-radius ugao sa ojačanim plastičnim distancerima
 • Proces savijanja je podržan robotičkom rukom
 • Obrada profila od aluminijuma, čelika, nerđajućeg čelika, hibrida i fiberglasom ojačanih profila
 • Lako upravljanje preko touch screen-a

Opcije:

 • Specijalni oblici prema LiSEC-ovom katalogu
 • 6,8, ili 15 profilnih slotova
 • Aktiviranje InkJet štampača
 • Viševrsno obeležavanje

Precizna kontrola punjenja u distanceru sa ARL-B45F sistemom

LiSEC postavlja novi standard sa poluautomatskom mašinom za punjenje sa ARL-B45F sistemom za punjenje. Sa ovom generacijom sistema za punjenje, dizajn i postojeći operativni procesi multifunkcionalnog uređaja (bušenje, punjenje i varenje sa butilom) su optimizovani. Rezultat je kontrolisan proces punjenja sa kraćim ciklusima. Trenutno stanje i razlika do targetirane količine molekulara u distanceru prikazano je operateru mašine na displeju i sačuvano u bazi u isto vreme.

Sledeće poboljšanje tehnologije je novi dizajn procesa protoka granulata. Pomoću analize protoka kanala moguće je optimizovati interaktivne varijabile kao što su to pritisak, količina protoka kao i njegova brzina prema poprečnom preseku profila. Senzorno kontrolisan monitoring potrebne količine molekulara omogućava manje odstupanje od tačne do željene količine. Geometrijski podaci profila sada mogu biti ručno prebačeni u sistem, putem aplikacije na displeju, kao i pomoću sistema sa senzorima za detekciju.

Štaviše, ARL B45F se ističe kada su u pitanju kompozitni distanceri, zato što je obrada implementirana u zadnjem delu profila. Dodatno, glatko podešavanje visine glave za mono punjenje može se podesiti i tako da odgovara dimenzijama rama.

LiSEC Zero-radius ugao
Zero-radius ugao
LiSEC ugao savijanja distancera
LiSEC ugao savijanja distancera

Sebastian Payrleitner, arhitekta u oblasti IZO stakla, objašnjava važnost između tačnog i željenog stanja količine molekulara: „Profili sa mogućnošću praćenja stvarne količine punjenja su jedni od kvalitetnih u proizvodnji IZO stakla. Ako stvarna količina molekulara odstupa od željene količine u profilu ili ako se koristi molekular koji je već u velikoj meri zasićen, preovlađujuća vlažnost u komori ne može se potpuno ukloniti. Ovaj fenomen se može vidjeti zamagljivanjem unutrašnje strane stakla u izolacionoj komori.“

Prednosti:

 • Provera molekulara
 • Jednostavne operacije i univerzalno promenljive
 • namenjena profilima od aluminijuma, nerđajućeg čelika, hibrida i plastičnih profila

Opcije:

 • Specijalni oblici prema LiSEC katalogu
 • Punjenje fiberglasom ojačanih profila

www.lisec.com

LiSEC Austria GmbH
Peter Lisec Straße 1
3353 Seitenstetten, Austria

Filip MIERMANS
Head of Marketing and Corporate Communications
T: +43 7477 405 1151
M: +43 664 84 77 802
E: filip.miermans@lisec.com
W: www.lisec.com