Brave Multiblindo by ISEO sa visokim stepenom zaštite

Birajte sigurnost i komfor

Brave Multiblindo predstavljaju jedan od ISEO vodećih proizvoda, dizajnirane za ugradnju na metalna vrata visokog stepena zaštite. Imaju širok spektar upotrebe, kao što su zaštita ulaznih i izlaznih vrata kuća, prodavnica, kompanija, banaka, laboratorija, tržnih centara, zdravstvenih zgrada itd.

Multiblindo platforma je dostupna u tri verzije, koje karakteriše povećani nivo sigurnosti. Sve Multiblindo brave mogu biti instalirane na staklenim vratima izrađenim od ojačanog aluminijumskog ili gvozdenog rama, sigurnosnim vratima izrađenim od ojačanog čelika ili drveta.

MULTIBLINDO eMOTION je motorizovana i automatska brava sa višestrukim otporom koja se može ugraditi i na EI60 protivpožarna vrata.

Posebnost je elektronska kontrola otvaranja koja ima mogućnost kombinovanja sa uređajem za izlazak u slučaju nužde ili iz panike (anti-panik i vrata za hitne slučajeve EN1125 i EN179). Multiblindo eMotion elektromehanička automatska brava savršena je kombinacija sigurnosti i komfora u svakoj situaciji i ona je sertifikovana u skladu sa evropskim standardima EN14846 i prEN15685.

Brava može koristiti, ne samo sa uobičajenim tasterima, već i sa najnovijim sistemima elektronskog upravljanja. Spolja funkcioniše pomoću ključa ili najsavremenijih elektronskih sistema za kontrolu pristupa: otisak prsta, tastatura, transponder, PIN-kod. Iznutra ona funkcioniše elektronskim putem na jednostavan i brz način, kroz normalnu tastaturu.

Brave Multiblindo by ISEO sa visokim stepenom zaštite
Brave Multiblindo by ISEO sa visokim stepenom zaštite

Multiblindo eMotion je opremljena posebnim sistemom, koji nadgleda stanje vrata i šalje zvučne signale otvaranja i zatvaranja, koje krajnji korisnik može podesiti ili potpuno isključiti. Pored toga, korisnik može podesiti vremenski razmak između impulsa otvaranja i automatskog zaključavanja vrata.

Multiblindo eMotion osigurava zaštitu od provale od najvišeg nivoa; ne gubi podešavanja u slučaju nestanka struje i, ako je potrebno, uvek je moguće upravljanje pomoću mehaničkog ključa.

Ima tri opcije koje omogućavaju trenutno otvaranje, kao i izbor režima automatskog zaključavanja u skladu sa bezbednosnim zahtevima korisnika. Te opcije se postavljaju elektronski. Korisnik može podesiti vremenski razmak između impulsa otvaranja i automatskog zaključavanja vrata.

Total. Pritiskom na dugme otvaraju se vrata i proizvodi se zvučni signal. Kada se zatvore, Multiblindo eMotion će automatski pokrenuti kvaku i pokrenuti zasun i vijke za zatvaranje: zvuk povratne informacije će ukazati na potpuno zaključavanje. Potpuna sigurnost: ovo podešavanje osigurava vaša vrata na najvišem nivou sigurnosti.

Light. Kada pritisnete taster, vrata se otvaraju i proizvodi se zvučni signal. Kada se zatvore, Multiblindo eMotion će automatski pokrenuti samo kvaku: drugačiji i fleksibilniju nivo sigurnosti za delimično i brzo zaključavanje.

Slobodno. Pomoću ove postavke, Multiblindo eMotion zadržava zasun i vijke potpuno otključane: vrata će ostati u statusu slobodnog otvaranja, u klasičnoj situaciji „ostavi otključano″. Totalno osiguravanje slobode prolaska – pristup iznutra i spolja dok se ne postavi drugačiji zadatak.

Sigurnosni sistem upotpunjuje širok spektar evropskih cilindara od profila ISEO koji ispunjavaju najstrožije sigurnosne standarde.

ISEO logo

Iseo Serrature s.p.a.
via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
T. +39 0364 8821
F. +39 0364 882263
iseo@iseo.com
www.iseo.com