BARCODE kompleks nastao u saradnji sa kompanijom PRESS GLASS

Poslednjih godina došlo je do temeljne rekonstrukcije priobalnog i industrijskog područja u glavnom gradu Norveške. Sada je područje pristaništa Bjørvika dobilo novu funkciju zahvaljujući kompleksu poslovnih zgrada pod nazivom Barcode, koji su postali novo obeleležje grada. Tri kompleksne zgrade bile su pojačane glaziranim jedinicama koje proizvodi PRESS GLASS.

Kompleks Barcode sastoji se od 12 zastakljenih, višestepenih zgrada različitih visina – oni su uski i kada se gledaju s desne perspektive, izgledaju kao bar kod. Većina prostora je namenjena kancelarijama, ali postoje i apartmani, restorani i prodavnice.

Barcode dizajnirali su holandski arhitekte iz kompanija MVRDV i Norwegian DARK Arkitekter. Kompleks predstavlja deo većeg projekta rekonstrukcije Oslo-Fjordbiena. Na mestu nekadašnjeg lučkog područja biće izgrađeni novi stambeni objekti i centri za rekreaciju. Projekat Fjordbien trebalo bi da bude završen do 2030. godine, dok je izgradnja samog Barkoda završena 2014. godine.

Svaka poslovna zgrada u kompleksu ima svoje karakteristike i elemente koji ga čine jedinstvenim. Ovo je rezultat eksperimentalnog pristupa arhitekata. Zbog toga se objekti razlikuju u zavisnosti od stepena zastakljivanja. Neke su više tradicionalne i imaju manje staklenih elemenata, ali u većini slučajeva staklo pokriva velike površine kako bi se obezbedio dobar pristup dnevnom svetlu.

U tri zgrade kompleksa Barcode: MAD bigget, DNB vest-bigget i zastakljena zgrada DNB øst-bigget proizvedene od strane PRESS GLASS-a. Pomenuta kompanija isporučila je nekoliko hiljada kvadratnih metara staklenih jedinica za investicije Nordvestvinduet iz Norveške. S obzirom na to da su zgrade veoma raznovrsne, PRESS GLASS je potreban za proizvodnju raznih staklenih ploča sa strogo određenim dimenzijama i svojstvima.

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com