ALUMIL inspirativni projekti – Hug House

Rezidencija sa svojim pansionom sagrađena je na zemljišnoj parceli u naselju, na periferiji grada Kosa. Nedostatak pogleda, kontakt sa prometnom ulicom i blizina manastira doveli su do razvoja introvertne zgrade i do stvaranja unutrašnjeg dvorišta sa bazenom u kome se odvija čitav privatni život, zaštićen okolnim zgradama i zelenilom.

ALUMIL inspirativni projekti - Hug House
ALUMIL inspirativni projekti – Hug House

Rešenje

Spoljne fasade objekta imaju ograničene otvore, dok unutrašnje imaju velike neprekidne staklene površine koje objedinjuju unutrašnjost i spoljašnji prostor. Jednostavan, moderan aluminijumski okvir konverguje i sarađuje sa kamenim zidovima od lokalnog kamena i čini vezu sa tradicionalnim kućama u regionu. Celodnevna zona opuštanja u glavnom delu za boravak i zona spavanja vertikalno su razvijene jedna prema drugoj. Oni čine različite zone u smislu prostora, funkcije i oblika. Artikulisani kroz donji spojni volumen hodnika.

Zajednički prostori odlikuju se vizuelnim i funkcionalnim kontinuitetom sa baštom i bazenom, dok veliki zaštićeni prostori pružaju zaštitu od vremenskih uslova. Pansion vodi vertikalno do glavnog prebivališta. Tri volumena, celodnevni prostori, zona za spavanje i pansion, definišu privatni otvoreni prostor sa bazenoma a koji su istovremeno objedinjeni.

Biljne vrste su uglavnom autohtone mediteranske. Pređašnji drvored čempresa, duž granice sa manastirom, dodatno je obogaćen, kao i voćnjak citrusa. Oleanderi pružaju privatnost objektu duž ulične granice. Između aromatičnog bilja posađene su masline i čempresi; drvo duda na travnjaku pružaće hlad i rogač će prolaziti kroz otvor ploče verande. Ulaz je okružen cvetovima i egzotičnim biljkama. Biljka Plumerija (Frangipani) sa svojim zapanjujućim mirisom je uspomena i veza sa vlasnikovom kućom iz detinjstva.

Arhitekta: Mastrominas Architecture

Pogledajte više na LINKU

www.alumil.rs

Alumil Yu Industry a.d.
A. GTC SQUARE – Milutina Milankovića 11b,
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 614 92 10
E. projektbiro@alumil.com
W. www.alumil.rs