Novosti Žarko Đokić, menadžer prodaje u REHAU Srbija o subvencijama za zamenu stolarije

Žarko Đokić, menadžer prodaje u REHAU Srbija o subvencijama za zamenu stolarije

Žarko Đokić, REHAU

Građanima Srbije koji se prijave za subvenciju za zamenu stolarije, Uprava za energetsku efikasnost pokrila bi četvrtinu ukupne sume, isto toliko bi obezbedila lokalna samouprava, a preostala polovina troškova bila bi na teret domaćinstva. Prema planu, do kraja godine, novu stolariju imalo bi oko 10 odsto domaćinstava.

O subvencijama za zamenu stolarije razgovarali smo i sa Žarkom Đokićem, menadžerom prodaje u kompaniji REHAU Srbija. Žarkove odgovore vam prenosim u celosti.

Kako komentarišete najavu iz Uprave za energetsku efikasnost koja se odnosi na zamenu stolarije i podršku građanima za povećanje energetske efikasnosti od 50% ukupnog iznosa?

Smatram da je formiranje Uprave za energetsku efikasnost odlična inicijativa, s obzirom na to da je unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata jedna od ključnih mera za smanjenje potrošnje energije, emisije CO2, i konačno smanjenje zagađenja.

Pored toga, članice EU su 2021. godinu najavili kao godinu sistematske zamene prozora i vrata, kao i obnove fasada. Što znači da je prvi korak u energetskoj sanaciji objekata zamena prozora i vrata. Definisanje kvaliteta prozora i izolacionih stakala, odnosno njihovih karasteristika (vazdušna i vodo propustljivost, nivo toplotne i zvučne izolacije, U vrednost), način montaže prozora od suštinske je važnosti za dugoročno rešenje zamene prozora. Kada je reč o programima subvencija, trenutno postoji nekoliko mehanizama, međutim želim da istaknem da su se dosadašnji projekti i modeli E-uprave pokazali kao efikasni i da su zadovoljili očekivanja svih strana koje učestvuju u programu.

Navodi se primer od 1500 eura za zamenu stolarije u stanu od 60 kvadratnih metara. Koliko je realan ovaj iznos?

Mislim da je iznos prilično realan i opravdan. Želeo bih samo da dodam da on može da se menja u zavisnosti od toga koji se prozorski sistemi ugrađuju, kao i koja vrsta izolacionih stakala se koristi (npr. dvostuko, trostruko).

Foto: REHAU / SYNEGO Slide

Šta je vaša preporuka građanima i čitaocima našeg časopisa i portala www.prozorivrata.com?

Svima koji se odluče za zamenu prozora i vrata preporučio bih da obrate pažnju na sistem profila, okova, kao i vrstu stakla koji se ugrađuju. Savetujem im da od proizvođača traže sertifikate i garancije za profile i okove, od kojih se izrađuju prozori. Dodatno, preporučio bih da traže dve ponude prozora, jednu sa standardnom i drugu sa boljom toplotnom izolacijom, pa da na osnovu uvida u sve karakteristike donesu odluku.

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
E. beograd@rehau.com
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com