Žarko Đokić, menadžer prodaje u REHAU Srbija o subvencijama za zamenu stolarije

Građanima Srbije koji se prijave za subvenciju za zamenu stolarije, Uprava za energetsku efikasnost pokrila bi četvrtinu ukupne sume, isto toliko bi obezbedila lokalna samouprava, a preostala polovina troškova bila bi na teret domaćinstva. Prema planu, do kraja godine, novu stolariju imalo bi oko 10 odsto domaćinstava.

O subvencijama za zamenu stolarije razgovarali smo i sa Žarkom Đokićem, menadžerom prodaje u kompaniji REHAU Srbija. Žarkove odgovore vam prenosim u celosti.

Kako komentarišete najavu iz Uprave za energetsku efikasnost koja se odnosi na zamenu stolarije i podršku građanima za povećanje energetske efikasnosti od 50% ukupnog iznosa?

Smatram da je formiranje Uprave za energetsku efikasnost odlična inicijativa, s obzirom na to da je unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata jedna od ključnih mera za smanjenje potrošnje energije, emisije CO2, i konačno smanjenje zagađenja.

Pored toga, članice EU su 2021. godinu najavili kao godinu sistematske zamene prozora i vrata, kao i obnove fasada. Što znači da je prvi korak u energetskoj sanaciji objekata zamena prozora i vrata. Definisanje kvaliteta prozora i izolacionih stakala, odnosno njihovih karasteristika (vazdušna i vodo propustljivost, nivo toplotne i zvučne izolacije, U vrednost), način montaže prozora od suštinske je važnosti za dugoročno rešenje zamene prozora. Kada je reč o programima subvencija, trenutno postoji nekoliko mehanizama, međutim želim da istaknem da su se dosadašnji projekti i modeli E-uprave pokazali kao efikasni i da su zadovoljili očekivanja svih strana koje učestvuju u programu.

Navodi se primer od 1500 eura za zamenu stolarije u stanu od 60 kvadratnih metara. Koliko je realan ovaj iznos?

Mislim da je iznos prilično realan i opravdan. Želeo bih samo da dodam da on može da se menja u zavisnosti od toga koji se prozorski sistemi ugrađuju, kao i koja vrsta izolacionih stakala se koristi (npr. dvostuko, trostruko).

Foto: REHAU / SYNEGO Slide

Šta je vaša preporuka građanima i čitaocima našeg časopisa i portala www.prozorivrata.com?

Svima koji se odluče za zamenu prozora i vrata preporučio bih da obrate pažnju na sistem profila, okova, kao i vrstu stakla koji se ugrađuju. Savetujem im da od proizvođača traže sertifikate i garancije za profile i okove, od kojih se izrađuju prozori. Dodatno, preporučio bih da traže dve ponude prozora, jednu sa standardnom i drugu sa boljom toplotnom izolacijom, pa da na osnovu uvida u sve karakteristike donesu odluku.

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
E. beograd@rehau.com
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com