Usvojene izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost

Opšta stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) biće od 1. oktobra povećana sa 18 na 20%, a niža stopa, od 8%, ostaće na osnovne životne namirnice, utrđeno je izmenama Zakona o PDV koji je danas usvojila Skupština Srbije. Za izmene zakona glasalo je 137 poslanika vladajuće većine.

Mala i srednja preduzeća imaće mogućnost od 1. januara sledeće godine da PDV plaćaju tek kada robu naplate. Predviđeno je i povećanje iznosa PDV-a koji se vraća poljoprivrednicima sa sadašnjih 5% na 8%, pri čemu se uvodi obaveza da se novac direktno uplaćuje na račun poljoprivrednika. Predviđeno je i da PDV u građevinarstvu plaća investitor, a ne izvođač radova.

Utrđeno je i vraćanje PDV na bebi opremu roditeljima koji imaju primanja do 80.000 dinara.Produženi su i rokovi za podnošenje poreskih prijava sa 10 na 15 dana za obveznike koji plaćaju mesečno, odnosno na 20 dana za one koji plaćaju kvartalno. Izmenama zakona povećan je i cenzus za obavezno uključivanje u sistem PDV-a i to sa četiri na osam miliona dinara prometa godišnje. Ukinut je i PDV na dobra i usluge za poslovanje u slodobnim zonama.

Vlada Srbije očekuje da će izmene Zakona o PDV povećati prihode budžeta za 6,7 milijardi do kraja ove godine, a u 2013. godini za 33,8 milijardi dinara.

Izvor: Ekapija