Sklapajuċa sobna vrata koja oslobađaju prostor

Ukoliko imate problema sa nedostatkom raspoloživog prostora u stanu, ovakva vrata ċe vam biti od pomoći. Italijanska kompanija je izumela nov mehanizam za sobna vrata koji funkcioniše po principu sklapajućeg krila. Kako se vrata otvaraju, ona se pritom sklapaju zauzimajuċi upola manje površine prostora od vrata sa klasičnim krilima. Ovo je veoma zgodno kada želite da iskoristite prostor iza vrata za smeštanje ormana ili stola.

Sklapajuċa sobna vrata
Slika 1 – Sklapajuċa sobna vrata

Sklapajuċa sobna vrata zauzimaju znatno manje prostora pri otvaranju, odnosno, zatvaranju, a na raspolaganju su krila na 90 i 180 stepeni u odnosu na otvor. Vrata mogu biti određenih širina, dok visina im nije uslovljena.

Prostor pri otvaranju i zatvaranju
Slika 2 – Prostor pri otvaranju i zatvaranju

Sada mali prostori postaju znantno veċi. Ova funkcionalna vrata predstavljaju alternative svim vrstama vrata, a da pritom, nikakva modifikacija zidova nije potrebna. Rešavaju problem ograničenosti prostora.

Osobine

Sklapajuċa sobna vrata su revolucionarni sistem koji smanjuje potrebe čišćenja i povećava veličinu korisnog prostora. Oblasti oko ulaza može se izmeniti da bi se dobio više upotrebljiviji prostor za smeštanje stvari. Vrata se sklapaju na polovini prostora prema zidu, smanjujući potreban prostor za 50 odsto. Kada su zatvorena, vrata postaju element sličan normalnom komadu vrata. Vrata se zatvaraju protiv rabbet na dve strane i preko vrha. Ova vrata se lako  prilgođavaju svakoj situaciji.

Revolucionarni sistem sklapajuċih sobnih vrata
Slika 3 – Revolucionarni sistem sklapajuċih sobnih vrata

Razvoju tehnologije ovog tipa vrata najviše je doprineo jedne od nabrilijantnijih i uspešnijih italijanskih dizajnera, Massimo Bonetti.

Ovakav sistem vrata omogućava dizajniranje prethodno nemogućih rasporeda, otvara nove mogućnosti u korišćenju prostora i opremanju, pa čak i u najskučenijim četvrtinama.