SAWIG office – Poslovni objekat sa fasadom od savijenog stakla

Sawig office je moderna i potpuno zastakljena poslovna zgrada koja se nalazi u jednom distriktu Krakova, Poljska. Uglovi zgrade su zaobljeni zahvaljujući primeni savijenog stakla koje je za ove potrebe proizvela kompanija PRESS GLASS. Glavni izvođač eksterne fasade ovog objekta je kompanije AKPR RACIECHOWICE.

Ovaj objekat A klase je dizajnirao INDO Architects studio. Originalan oblik strukture je predstavljao stil pre-ratnog modernizma – univerzalan i moderan stil je postignut minimalističnim oblikom u skladu sa asimetrijom i osvetljenjem objekta. Investitor je osigurao prirodno osvetljenje unutrašnjosti koristeći velike zastakljene površine fasade.

Foto: PRESS GLASS, Sawig office

Primena ostakljene fasade uz dijagonalnu aluminijumsku konstrukciju koja se ukršta pod različitim uglovima doprinela je originalnosti objekta. Takođe, treba obratiti pažnju i na zaobljenost uglova objekta, čija je prirodna struktura postignuta korišćenjem savijenog stakla. Interesantno je da se potencijalnlna upotreba termalnog prekida izbegla upravo upotrebom savijenog stakla – termalni most se obično nalazi celom dužinom sastava uglova objekta. Ovakvi termalni mostovi omogućavaju veće gubitke toplotne energije zimi na niskim temperaturama, u poređenju sa ravnim delovima zida, što iziskuje dodatne troškove.

Foto: PRESS GLASS, Sawig office

Zaobljeni i zastakljeni uglovi doprinose izgledu zgrade, ali, što je najbitnije, smanjuju troškove održavanje objekta i uštedu energije, kao i uštedu pri grejanju zbog toga što je temperatura u untrašnjosti objekta u blizini uglova veća. U skalu sa projektom i dizajnom PRESS GLASS je dostavio preko 1.000m2 fasadnog stakla, uključujući skoro 100m2 savijenog, kaljenog i laminiranog trostruko glaziranog stakla sa solarnom kontrolom, sa parametrima od otp. 62/34. Najveća površina staklene jedinice proizvedene i dostavljene od strane PRESS GLASS kompanije, koja je ugrađena, je 1.200 x 3.200mm.

Sawing Center ima preko 3.000m2 korisne površine na pet spratova, od čega se 2.500m2 koristi kao kancelarijski prostor, dok je ostatak namenjen servisnim i distribucionim kompanijama. Parking se nalazi u podzemlju objekta.

Poslovni objekat je otvoren za upotrebu prve polovine 2017. godine.

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com