ALUMIL dobija visoko priznanje za plastifikaciju

Kompanija Alumil postaje prva industrija u Grčkoj koja poseduje Premium Coater & Sea Proof Plus sertifikate za aluminijumske arhitektonske sisteme od strane GSB International.

Kao vodeća kompanija arhitektonskih aluminijumskih sistema, uvek težimo ka podizanju nivoa kvaliteta u svakom smislu. Međunarodni sertifikati proizvoda naše kompanije i napredni proizvodni procesi najbolji su dokaz za to.

Alumil
Alumil je nedavno dobio priznanje „Premium Aluminium Coater“ od međunarodne asocijacije GSB

Kada govorimo o kontekstu kontinuiranog razvoja i osiguranja vrhunskog kvaliteta, nedavno smo dobili priznanje „Premium Aluminium Coater“ od međunarodne asocijacije GSB. Ovaj sertifikat zaokružuje dugogodišnju saradnju sa GSB asocijacijom, jer je ALUMIL bila prva grčka kompanija za ekstrudiranje sa GSB sertifikatom za površinsku plastifikaciju još od 2003. godine.

Nakon zahtevnih ispitivanja i provera, osigurana je adekvatnost opreme i stroge kontrole koje kompanija primenjuje tokom svake faze površinske obrade. Pored toga, kompanija je dobila još jedno značajno priznanje „Sea Proof Plus“ za procese pred-eloksaže. Pred-eloksaža podrazumeva predtretman plastifikacije sa najvišim nivoom zaštite aluminijumskih profila od korozije.

prozor
Foto: Alumil / moto ALUMIL-a je „Svakodnevno gradimo savršenstvo“

Od samog osnivanja neprekidno se trudimo da proizvodimo arhitektonske i industrijske aluminijumske sisteme u skladu sa najnovijom tehnologijom i zahtevima tržišta, zadržavajući vrednost i uvek uzimajući u obzir ekološke postupke. Pored toga, moto ALUMIL-a je „Svakodnevno gradimo savršenstvo“, a ovakvi sertifikati na najbolji način odražavaju kulturu naše kompanije.

www.alumil.rs

Alumil Yu Industry a.d.
A. GTC SQUARE – Milutina Milankovića 11b,
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 614 92 10
E. projektbiro@alumil.com
W. www.alumil.rs