Da li prozori imaju drugo lice?

Prozori, vrata i zavese su prozorski sistemi koji igraju ključnu ulogu u stvaranju idealnog unutrašnjeg okruženja u modernom objektu stvorena za podršku porodicama sa decom i komfornijem načinu života.

Pobljšanjem već postojećih, ugrađenih prozora u mnogome povećavate kvalitet Vašeg života kao i koeficijent toplote u zimskom periodu.

Poboljšanje PVC prozora

Kod PVC prozora, slaba tačka je čelično ojačanje profila. Toplotna izolacija se do sada poboljšavala povećanjem broja komora, sa kojim se povećavala i dubina, dok su se toplotne karakteristike smanjivale. Takođe, primenjivao se i princip odvajanja ojačanja i osnovnih komora uz pomoć čeličnih ojačanja da bi se smanjio efekat izolacione zone loših karakteristika.

Prozorska ventilacija
Slika 2 – Prozorska ventilacija

Ovom rešenju je potrebno obezbediti efikasan poprečni presek profila koji mora biti dovoljno čvrst da bi prozor mogao da funkcioniše.

Da bi se ostvarilo veće poboljšanje koeficijenta prolaza toplote profila, sve se više primenjuju čelični profili manjih dimenzija koji omogućavaju veće poboljšanje koeficijenta prolaza toplote profila, dok se zadržava strukturalna snaga dodavanjem dodatnih omota. Takođe, kao druga opcija za poboljšanje koeficijenta prolaza toplote prozorskog profila upotrebljavaju se materijali i legure na površini profila koji smanjuju prolaz toplote. Debljina zidova čeličnih delova se može povećati, a da se ne menja dimenzija profila.

Poboljšanje prozora
Slika 3 – Poboljšanje prozora

Poboljšanje drvenih prozora

Poboljšanje drvenih prozora je moguće povećanjem dubine i korišćenjem kompozitnih profila pri čemu se drvo kombinuje sa materijalom niskog koeficijenta prolaza toplote: pluta, tvrda poliuretanske pene itd. Ovim je omogućena bolja toplotna izolacija nego što je kog mekog drveta.

Trenutno, najbolji drveni prozori na tržištu su sa aluminijumskim delovima.

Drugo poboljšano lice prozora
Slika 4 – Drugo poboljšano lice prozora

U skorije vreme konstrukcije vezane za zaptivenost vazduha i promenjeno ponašanje ventilacionih uređaja dovele su do povećanja vlage unutar zgrada Postoje četiri stepena ventilacije i protoka spoljnjeg vazduha: ventilacija za zaštitu od vlage, minimalna ventilacija, osnovna ventilacija i intezivna ventilacija.

Prozori, fasade i staklo se konstantno razvijaju unapređivanjem svojih karakteristika i funkcionalnosti, omogućavajući automatsko prilagođavanje. Razvoj građevinarstva će u budućnosti obezbediti odlične uslove za stanovanje sa minimumom utroška  energije.