Da li imate problema sa bukom? Kako izaći na kraj sa njom?

Povećan nivo buke ima najviše negativnih uticaja na psihofizičko zdravlje, pojačava nervozu, oštećuje sluh, ali i dovodi do kardiovaskularnih i drugih poremećaja, remeti imuni sistem organizma, itd. Optimalan nivo buke za spavanje je do 30 dB, za dnevni boravak do 40dB, a u gradu buka često dostiže čak 60-70dB.

Ugradnjom PVC stolarije sa višeslojnim staklima i višekomornim profilima buka se smanjuje za 29 do 47 dB.

Decibelna skala smanjenja buke:
* 3 dB jedva primetan šum
* 10 dB buka se smanjuje 50%
* 20 dB buka se smanjuje 75%
* 30 dB buka se smanjuje 88%
* 40 dB buka se smanjuje 94%

Klase zvučne izolacije prozora:
* Specijalna klasa Rw ≥ 40 dB
* I klasa Rw = 35 do 39 dB
* II klasa Rw = 30 do 34 dB
* III klasa Rw = 25 do 29 dB
* IV klasa Rw = 20 do 24 dB

 

Titan PVC logo

TITAN PVC
Kancelarija: Beograd, ul. Stjepana Supanca br.33
Proizvodnja: Brestač, ul. Jagodina br. 25
T. +381 64 70 11 700
E. info@titanpvc.rs
W. www.titanpvc.rs