ALU-Drvo: Kombinacija materijala koja osvaja svet

Drvo-aluminijum stolarija
Aluminijum-drvo – predstavljaja jedinstven spoj prirode i tehnologije

Spoj modernog i tradicionalnog

 

Nekada su se drveni prozori spolja farbali tako da deluju kao da su izrađeni od aluminijuma. Aluminijumski prozori jedno vreme bili su veoma na ceni, kao izuzetno moderan materijal ravne geometrije.

Danas se sve više kombinuje sa drvetom i njegovom toplotom i time dobija kombinacija koja donosi najbolje od oba materijala. Borba između materijala kod odabira prozora se uglavnom vodi između PVC-a, drveta i aluminijuma. Svaki materijal ima svoje prednosti i mane, i svaki objekat ima svoje zahteve i želje. Procentualno u korišćenju PVC-a prednjači nad druga dva materijala, ali su svi prisutni na tržištu.

Drvo je topao, prirodan materijal, dok je aluminijum otporan i dugovečan

Aluminijum spada u najjače i najizdržljivije materijale, i kao takav predstavio je prekretnicu u prozorskim površinama, omogućivši im da osvoje daleko veće dimenzije. Razvoj moderne arhitekture negde je moguć upravo zahvaljujući ovom materijalu koji je fasadama dao priliku da vizuelno olakšaju, i da pruže unutrašnjosti objekta sasvim novi pogled u svet. Pri tom, materijal je koji je lak za čišćenje i održavanje.

Njegove karakteristike ga stavljaju na cenu, i zapravo dvostruko i trostruko ostakljeni glazirani okviri od aluminijuma su među najskupljim izborima na tržištu. To je jedan od razloga zašto većinski krase komercijalne i uslužne objekte, čija namena istovremeno često i traži fasade koje imaju veće prozorske površine, veću osunčanost, provetrenost, i kontakt sa spoljašnjom sredinom.

Upotreba aluminijumskih okvira je najčešća upravo tamo gde je potrebno premostiti velike raspone, odnosno gde treba ugraditi prozore velikih dimenzija.

Zahvaljujući karakteristikama aluminijuma, takvi prozori se mogu izraditi u velikom rasponu oblika, tipova i konfiguracija. Najveća prednost aluminijuma je njegova snaga i izdržljivost. Ipak, slabosti su mu u toplotnim i akustičnim svojstvima, jer tu zaostaje za drvetom i PVC-om.

Ključnu ulogu igraju i prozorski okviri

Uvek treba imati na umu da su upravo prozori termički najslabiji elementi objekta, i da se kroz njih gubi najviše energije. Ključnu ulogu igraju i prozorski okviri, i u tome su njihove karakteristike jako važne. Drveni prozori postoje vekovima, i stalno se unapređuju. Drveni prozori imaju najveći stepen toplotne i zvučne izolacije, a i ekološki su najprihvatljiviji. Najveći neprijatelj su im spoljašnji faktori, vlaga i sunce, i polje na kojem se radi kada je u pitanju povećanje njihove otpornosti je upravo otpornost na vremenske uticaje i atmosferalije, na sve ono što dolazi od spolja.

Otkriće koje sve više osvaja svet je kombinovanje ova dva materijala, aluminijuma i drveta. Drvo je topao, prirodan materijal, dok je aluminijum otporan i dugovečan. Drvo je tradicionalan, aluminijum moderan, a takav spoj je globalan trend. Kombinovanje ova dva materijala u jedinstveni prozorski okvir donelo je pojačane karakteristike prozorskih okvira. Međutim, treba razlikovati dva tipa ovakve stolarije: aluminijum drvo ili drvo aluminijum.

Aluminijum-drvo stolarija

je ona gde osnovu čini aluminijum, dok se drvo stavlja kao maska sa unutrašnje strane objekta. Sa druge strane, razlikujemo drvo-aluminijum stolariju, gde je drvo osnova dok se aluminijum stavlja sa spoljašnje strane.

Razlika je ključna jer daje i drugačije karakteristike prozorskog okvira. Drvo-aluminijum stolarija, gde je drvo osnova, omogućava da prozorski okvir nosi toplotne i izolativne karakteristike drveta, dok zadržava čvrstinu aluminijuma, a pokazalo se i da pruža bolje spojeve jer se u takvim okvirima ova dva materijala ne dodiruju. S druge strane, u obrnutom slučaju, osnova je hladan materijal, aluminijum, a njihovi spojevi se uglavnom rade lepljenjem, gde dolazi do direktnog kontakta dva materijala različitih temperatura, što dovodi do skraćivanja njihovog životnog veka.

Drvo-aluminijum stolarija

Drvo je tradicionalan, aluminijum moderan
Drvo je tradicionalan, aluminijum moderan

 

Drvo-aluminijum prozori

uspešno kombinuju dva sasvim kompatabilna materijala, koja su idealna za izrađivanje prozorskih okvira koji zadovoljavaju sve savremene i arhitektonske standarde.

Prednost ovakvih prozorskih okvira je što pružaju elegantan izgled alumijuma, koji dolazi u više boja, dok su istvoremeno otporni na vlagu i loše klimatske uslove, ne dolazi do kondenzacije vlage u komorama, a toplotni koeficijent im je ojačan. Sa unutrašnje strane, drvo stvara toplu atmosferu, odgovara na akustične zahteve i održava toplotu u unutrašnjosti objekta.

Takvi kombinovani ramovi eliminišu toplotne mostove ka spoljašnjosti i minimalizuju kondenzaciju vlage. Predstavljaju jedinstven spoj prirode i tehnologije. Ovakva stolarija je danas među najskupljima i najkomplikovanijim sistemima stolarije, i zato zadovoljava kupce sa najvećim estetskim i funkcionalnim zahtevima.

Drvo se stavlja kao maska sa unutrašnje strane objekta
Drvo je tradicionalan, aluminijum moderan materijal

U ovako kombinovanoj stolariji, toplota drveta u svakom smislu obogaćuje unutrašnjost objekta, dok se hladni, čvrsti materijal nalazi sa spoljne strane i štite drvo od spoljašnjih uticaja.

Drvo-aluminijum stolarija
Upotreba aluminijumskih okvira

Toplotne diletacije koje stvaraju aluminijumski profili se dalje amortizuju tako da ne utiču negativno na kvalitet samih prozorskih okvira. Veza između ova dva materijala, spoljnog aluminijuma i unutrašnjeg drveta, se uglavnom izrađuje PVC spojnicama, tako da se međusobna naprezanja i razlike u temperaturi ne prenose.

Oba ova materijala moguće je obraditi u različitim bojama, tako da je i enterijer i eksterijer objekta moguće oblikovati po želji.