Nova generacija VELUX krovnih prozora

Nova generacija VELUX krovnih prozora

VELUX je globalna kompanija utemeljena na viziji dnevne svetlosti, svežeg vazduha i kvaliteta života. U tim dobrobitima uživaju ljudi u milionima domova širom sveta. Danas, više od 60 godina nakon postavljanja prvog VELUX krovnog prozora na jednoj školi u Danskoj,...
Efikasno iskorišćen svaki kubni metar potkrovlja

Efikasno iskorišćen svaki kubni metar potkrovlja

Ko­si­ne ka­rak­te­ri­stič­ne za pot­kro­vlja pred­sta­vlja­ju iza­zov u ure­đe­nju pred ko­jim mno­gi ustuk­nu, iako ovi pro­sto­ri ima­ju broj­ne po­ten­ci­ja­le. Upra­vo krov­ni na­gi­bi či­ne sva­ko pot­kro­vlje je­din­stve­nim i za­ni­mlji­vim pro­sto­rom za ži­vot. Po­red ose­ća­ja ušu­ška­no­sti, krov­ne ko­si­ne ima­ju i jed­nu ve­li­ku...
Inovativni krovni prozori

Inovativni krovni prozori

Inovativni krovni krovni prozor, je dizajnerska ideja poljske firme Fakro, i on je savremena alternativa za svetlarnike. Krovni prozor koji se transformiše u mali krovni balkon, omogućava dosta svetla i svežeg vazduha, obogaćuje moderni dizajn eksterijera i enterijera kuće...
Krov

Simbolika krova u tradicionalnoj kulturi

Kuća je čovekov životni prostor, simbol porodičnog blagostanja i bogatstva i, istovremeno i mesto mnogih kalendarskih i porodičnih obreda. Ona predstavlja svoj, osvojeni, poznati i prisni prostor, nasuprot spoljašnjem, prirodnom, tuđem i potencijalno opasnom, te se zato u kući...

Još sadržaja :