Novosti Trenutni trendovi otpornosti na provalu

Trenutni trendovi otpornosti na provalu

Slika 1 Razvoj standardizacije prozora, vrata i roleta otpornih na provalu
Slika 1 Razvoj standardizacije prozora, vrata i roleta otpornih na provalu

Status revizije EN 1627

Uvod

Standardizacija prozora, vrata i roleta otpornih na provalu ima dugu tradiciju u Njemačkoj i Europi. Temeljem ift Rosenheim ispitnih smjernica za prozore otporne na provalu, osnova za ocjenu protuprovalnih vrata već je uspostavljena 1983. godine s DIN 18103, a 1989. godine s DIN V 18054 uspostavljena je norma za prozore otporne na provalu. Nadalje, od 1991. postojala je smjernica za testiranje rolo-otpornih roleta. DIN standardi, kao i smjernice za testiranje Saveznog udruženja roleta i zaštite od sunca, činili su osnovu za DIN V ENV 1627 i dalje, objavljen 1999. i prepoznato na tržištu. Prednorma je još uvijek na razmatranju na Tehničkim odborima kako bi kroz određeno naredno vrijeme postala “prava” EN norma za protuprovalnost. Sada, najvažnija serija normi za zaštitu od provale trebala bi biti dodatno razvijena i revidirana na redovnoj osnovi.

Nacrt norme prEN 1627

U nastavku su prikazane moguće promjene u novim nacrtima norme prEN 1627, koje se očekuju u prvoj polovici 2019. godine. Ove informacije odražavaju trenutni status rada na standardizaciji i raspravu u Radnoj skupini 7 (WG7). Neće biti nikakvih promjena u osnovnom ispitnom postupku provjere provale prema prEN 1627et seqq. Također, ubuduće će se zadržati dokazani 3-stupanjski ispitni slijed sa statičkim testom, dinamičkim ispitivanjem i ručnim prethodnim i glavnim ispitivanjima. Sva tri djelomična ispitivanja moraju proći definirane zahtjeve kako bi se „novo“ klasificirali prema prEN 1627.

Slika 2 Redoslijed ispitivanja prema prEN 1627
Slika 2 Redoslijed ispitivanja prema prEN 1627

Očekivane promjene u prEN 1628 (statički test):

Za statički test se može očekivati ​​samo nekoliko bitnih uredničkih promjena. Novi će biti mjerilo razmaka „Tip C“ u obliku elipse od 250 mm x 150 mm i debljine 20 mm. Ovaj mjerni razmak zamjenjuje mjerilo razmaka 3 koje se do sada koristilo. U budućnosti, novi razmak će biti predviđen samo za dijelove otporne na provalu „Skupine proizvoda 4“ (kao što su rešetke).

Očekivane promjene u prEN 1629 (dinamičko ispitivanje):

Također za dinamički test, očekuje se samo nekoliko uredničkih promjena. S metodom ispitivanja dvostrukih pneumatskih poluga sve ostaje isto – čak se i ispitivanje provodi samo na komponentama u klasama otpora RC1N – RC3

Očekivane promjene u prEN 1630 (ručno):

Dodatni predložak E4 očekuje se za procjenu „dostupnog otvaranja“. Pravokutni predložak za mjerenje dimenzija 150 mm x 660 mm (širina x visina) smije se koristiti samo za bočne stranice s fiksnim staklom i gornja nadsvjetla. Novo će biti dodatni Prilog E, koji omogućuje ispitivanje „zaštite od ekstrakcije“ za profilne cilindre, ako nema dokaza o tijelu za ispitiva- nje. Najvažnije je, međutim, činjenica da će sastav alata A1 do A6 ostati gotovo nepromijenjen.

Očekivane promjene u prEN 1627 (specifikacija i klasifikacija):

Za prEN 1627 planirana su značajna proširenja, dopune i inovacije. To je odmah vidljivo iz opsega norme: Trenutna verzija DIN EN 1627: 2011 sadrži 44 stranice (uključujući njemački nacionalni dodatak), dok će buduća verzija prEN 1627 imati cca. 63 stranice.

Jedna od važnih promjena je i integracija prozora i vrata opremljenih mehatroničkim proizvodima za izradu građevinskih elemenata. Stoga je pripremljen novi Dodatak E, „Mehatronički i elektronički sigurnosni sustavi“. Ovo opisuje dodatne zahtjeve za okov definiran u tablicama 2A i 2B. Primjena norme pokazat će u kojem obliku će se definirati zahtjevi iz Priloga E, kao i svi potrebni testni scenariji, i mogućnost ponavljanja u okviru ručnog ispitivanja provala.

Slika 3 Mogućnosti manipulacije protuprovalnim vratima s opsežnom kontrolom pristupa
Slika 3 Mogućnosti manipulacije protuprovalnim vratima s opsežnom kontrolom pristupa

Sve u svemu, rasprava u WG 7 pokazala je da postoji malo iskustva u ispitivanju komponenti otpornih na provalu u kombinaciji s mehatroničkim dijelovima.

Nadalje, odjeljak 6 “Okov” u EN 1627 je potpuno revidiran. Nova tablica „2A – Sigurnost ključa“ opisuje zahtjeve i definira klase građevinskih okova kao što su profilni cilindri prema EN 1303 ili ručke za prozore koje se mogu zaključati u skladu s EN 1316-3 za „Sigurnosni sustav zaključavanja“ ili njegove ključeve. Nova tablica „2B – Sigurnost u svezi s napadima“ definira zahtjeve i definirane klase okova za izgradnju s obzirom na mehaničku otpornost na udar. Primjerice, sigurnosni okovi na protuprovalnim vratima moraju odgovarati klasi otpora RC 2 klase 3 prema EN 1906. Ako to nije slučaj, sukladnost se može dokazati novim, alternativnim načinom dokazivanja pomoću priručnika za testiranje.

Očekivane promjene u Nacionalnom predgovoru (NA) do prEN 1627 (specifikacije i klasifikacija):

Za očekivati je da će se tablice proširiti kako bi uključile zahtjeve za zidanje. Osnova za provjeru ugradnje protuprovalnih dijelova od opeke s materijalima klase otpornosti manjih od 12 N / mm2 rezultat su istraživačkog projekta u ift Rosenheimu. Moguće je RC 1N do RC3 u opekarstvu primijeniti u klase tlačne čvrstoće od 6 N / mm2.

Tab. 1 Moguća revidirana tablica sa zahtjevima za opeku s nižom klasom tlačne čvrstoće (Izvor: njemačka Komisija za zaštitu od provale)
Tab. 1 Moguća revidirana tablica sa zahtjevima za opeku s nižom klasom tlačne čvrstoće (Izvor: njemačka Komisija za zaštitu od provale)

Sažetak i perspektiva

Revidirani nacrti prEN 1627 se očekuju u prvoj polovici 2019. godine. S današnje točke gledišta, to su glavne promjene i inovacije:

  • Integracija mehatroničkog okova i građevinskih komponenti,
  • Promjene u zahtjevima za okove za prozore i vrata
  • Alternativne mogućnosti provjere za procjenu okova u komponentama otpornim na provale

Trenutačno se ne može procijeniti u kojoj će mjeri inovacije u nacrtima standarda biti prihvaćene u postupku glasovanja u Europi. Međutim, jasno je da će u Europi biti teško naći konsenzus.

ift Rosenheim
Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germany
T +49 (08031) 261 0
F +49 (08031) 261 290
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de