Arhitektura HKA okupila arhitekte spremne uključiti se u sanaciju posljedica potresa

HKA okupila arhitekte spremne uključiti se u sanaciju posljedica potresa

Hrvatska komora arhitekata

Hrvatska komora arhitekata pozvala je sve svoje članove koji imaju stručna znanja iz područja rekonstrukcija i sanacija, iskustvo na projektiranju, gradnji ili nadzoru nad takvim zahvatima da se volonterski priključe radu timova koji će na terenu procjenjivati štete od razornog potresa koji je pogodio Zagreb, a po potrebi sudjelovati i u drugim aktivnostima u sanaciji ovih šteta.

Već u prvih sat vremena javili su se brojni arhitekti – volonteri na poziv, a brojka članova koji su spremni pružiti stručnu pomoć Gradu Zagrebu kontinuirano raste.

Komora arhitekata je obavijestila Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske o spremnosti brojnih članova da pomognu svojim stručnim znanjima u ovoj konkretnoj situaciji.
Komora arhitekata će još danas Stožeru uputiti listu svih arhitekata koji će se angažirati s njihovim kontaktima.
„Ovo je trenutak kada odgovorno, stručno i humano arhitekti trebaju pružiti svoja znanja, sposobnosti i rad na pomoć ugroženim sugrađanima i državnim institucijama koje organiziraju sve aktivnosti u sanaciji potresa“ naglasila je predsjednica HKA, dr.sc. Željka Jurković.

www.arhitekti-hka.hr

Ul. grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 5508 410
Fax. +385 1 5508 403
arhitekti@arhitekti-hka.hr
www.arhitekti-hka.hr