ALU stolarija Aluminij – kompanija EURO-ROAL d.o.o.

Aluminij – kompanija EURO-ROAL d.o.o.

Aluminij - kompanija EURO-ROAL d.o.o.
Aluminij - kompanija EURO-ROAL d.o.o.

Aluminij konstrukcioni profili za vrata i prozore, konstrukcioni profili sa i bez tremičkog prekida, industrijski profili, aluminisjke roletne, aluminijska rolo vrata, profili za Alu ograde, Komarnici, Klupice, Alu Limovi, Alcobond poznate kao Alu Fasade, okovi za Alu stolariju, PVC Roletene, PVC Klupice.

Zašto izabrati nas?

Trenutno imamo jedan od najvećih lagera u Inox, Aluminijskim i PVC profilima kao i veliku lepezu različitih sistema profila asortimana na tržištu Bosne i Hercegovine, cilj nam je tržištu ponuditi kvalitetnu robu za krajnje potrošače kao i brzu i kvalitetnu uslugu.

Kataloge kompanije o aluminiju možete pročitati klikom na link

Aluminij je srebrnobijel, mekan, relativno krt i sjajan metal. Lagan je, može se kovati, valjati u vrlo tanke listiće i izvući u fine niti. Po plastičnosti je treći, a po kovnosti šesti od tehnički važnih metala. Dobar je vodič topline i električne struje. Iako spada u skupinu neplemenitih metala, vrlo je otporan prema utjecaju korozivnih tvari kao što su voda, dušične kiseline, mnoga organska otapala, te atmosferski utjecaji. Uzrok postojanosti je stvaranje tankog oksidnog sloja na površini metala koji se ne ljušti i štiti metal od daljnje oksidacije. Umjetno pasiviziranje površine vrši se postupkom elektrolitičke oksidacije poznate pod tehničkim nazivom eloksiranje.

Aluminij nije otrovan. ali nema niti posebnu biološku funkciju. Već pri sobnoj temperaturi se lako otapa u lužinama pri čemu nastaju aluminati, i u neoksidirajućim kiselinama kada nastaju soli.

Zahvaljujući navedenim svojstvima aluminij ima vrlo široku primjenu u građevinarstvu, metalurgiji, strojogradnji i velikom broju drugih djelatnosti.

Kao tehnološki metal aluminij se prvenstveno koristi legiran s drugim metalima. Obično su to višekomponentne legure u kojima su drugi metali u manjim količinama, a tvore čvrstu otopinu s aluminijem ili su dispergirani u sitnim česticama. Postoje dvije skupine legura aluminija: ljevne i kovne. Radi poboljšanja ljevnih svojstava, aluminiju se dodaje silicij, bakar ili magnezij, pojedinačno ili u kombinaciji. Ove legure imaju vrlo dobra mehanička svojstva i lagane su, pa se koriste u izgradnji strojnih dijelova, zrakoplova i svemirskih letjelica. Kovne aluminijeve legure sadrže bakar, magnezij, mangan, a ponekad cink i nikal. Pogodne su za izvlačenje i prešanje.

Velike količine aluminija koriste se za izradu industrijske ambalaže u obliku folija, zatvarača, spremnika hrane i biljnih proizvoda, a također i za izradu kuhinjskog pribora. U građevinarstvu se koristi u velikim količinama u obliku panela, ploča, pokrova i profilnih elemenata najrazličitijih oblika. Prvenstveno se koristi za oblaganje zidova i fasada zgrada (u kombinaciji sa staklom), za izradu pokrova i okvira u formi aluminijske građevne galanterije (prozora, vrata i sl.)

U elektrotehnici aluminij služi za izradu dalekovodnih i telefonskih vodova, za zaštitne oplate raznih namjenskih i specijalnih kablova te za podnoške električnih žarulja. Velike količine legiranog aluminija visokih mehaničkih svojstava koristi strojogradnja i industrija transportnih sredstava, od automobila do zrakoplova. Za izradu zrakoplova aluminij je danas nezamjenjiv materijal, posebno nakon usvajanja novih tehnika varenja i spajanja aluminijskih elemenata. Osim navedenih najvažnijih, stotine današnjih proizvoda sadrže aluminijske elemente u svojoj građi.

www.euroroal.ba

EURO-ROAL d.o.o.
Sarajevska 17, 74203 Matuzići – Doboj Jug, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 32 692 518
Mob: +387 62 504 856
www.euroroal.ba