Energetska efikasnost Održan GREEN TALKS u Rijeci na temu „Energetska obnova zgrada i nZEB“

Održan GREEN TALKS u Rijeci na temu „Energetska obnova zgrada i nZEB“

Simpozijum o zelenoj gradnji

Dolazi nZEB regulativa – sve zgrade javne namjene od 31.12.2018. moraju biti projektirane po nZEBu, a sve ostale od 2020; koji su ključni arhitektonsko građevinski projekti u planu i provedbi na području grada Rijeke te uključuje li se energetska efikasnost, održiva/zelena gradnja i održiva mobilnost i na koji način? – teme su koje je obuhvatio GREEN TALKS pod nazivom: „Energetska obnova zgrada i nZEB – zgrade gotovo nulte potrošnje energije“, održan u Rijeci, 12. travnja 2018. godine u prizemlju Gradske vijećnice Grada Rijeke.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju, u suradnji sa svojim partnerima, organizirao je još jednu u nizu besplatnih edukativnih radionica GREEN TALKS, čija je svrha educirati i informirati opću i stručnu javnost o zelenoj gradnji, energetskoj učinkovitosti i održivom razvoju, njenim principima kao i mogućnostima uštede, očuvanja okoliša, upravljanja prirodnim resursima poput vode, šuma, obnovljivih izvora energije i slično, a sve u svrhu implementacije istih na buduće projekte.

GREEN TALKS prvenstveno je podržan od strane Grada Rijeke, člana Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, ispred kojeg je okupljene sudionike pozdravio Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke te time i otvorio program GREEN TALKS.

Također, g. Filipović je istaknuo sljedeće: „Grad Rijeka snažno se zalaže za ekološki održiv razvoj pa tako sve svoje projekte planira uzimajući u obzir i energetsku učinkovitost. Slijedom toga, svi novi objekti koje gradi Grad Rijeka visoko su energetski učinkoviti, a već tri godine provodimo projekt energetske obnove objekata u vlasništvu Grada, prvenstveno zgrada osnovnih škola i vrtića, za što su povučena i značajna sredstva iz EU fondova. Dio zgrada već je obnovljen, dio je u tijeku, a dio tek predstoji. Riječ je obnovi čak 21 objekta odnosno investiciji “teškoj” oko 100 milijuna kuna od čega se gotovo 49 milijuna kuna odnosi na bespovratna sredstva. Iste ciljeve prepoznali su i građani Rijeke što pokazuje najveći broj obnova višestambenih zgrada – 91 na području grada, a 141 zgrada u PGŽ. Samo u 2017. godini od 596 odobrenih prijava na području cijele Hrvatske, do sada je potpisano 123 ugovora za višestambene zgrade na području grada Rijeke.“

Simpozijum o zelenoj gradnji, Rijeka

Simpozij podržavaju i: Društvo arhitekata Rijeka, Hrvatska komora arhitekata, REA Kvarner i Riječka razvojna agencija Porin.

Tajana Jukić Neznanović, viša savjetnica gradonačelnika – specijalistica za energetiku, ispred Grada Rijeke održala je prezentaciju na temu: „Energetska obnova objekata grada Rijeke“ gdje je pojasnila trenutno stanje glede energetskih obnova, obzirom da Rijeka slovi kao vodeći i najuspješniji grad u energetskoj obnovi zgrada u Hrvatskoj.

Dvije važne institucije podržale su GREEN TALKS u Rijeci, a radi se o Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja RH, čiji je predstavnik održao prezentaciju na temu: „nZEB & energetska obnova zgrada kroz EU fondove“ te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, čiji se predstavnik obratio sudionicima na temu: „Iskustva Fonda u provedbi projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu“.

Poduzeća koja su sudjelovala na GREEN TALKS-u edukativnim i promotivnim prezentacijama su: VELUX Hrvatska d.o.o. na temu: „Zdrava unutarnja klima nZEB zgrada“, Fibran Nord d.o.o. na temu: „XPS od temelja do krova = NeZEBe“, TECE d.o.o. na temu: „Ušteda vode“, GEALAN d.o.o. na temu: „Energetski učinkoviti prozorski sustavi za nZEB“ te Mapei Croatia d.o.o. na temu: „Zašto je jako važno koji završni sloj fasadnog sustava ugrađujete?“.

Kao dio GREEN TALKS programa održan je i okrugli stol na temu: „Obnova zgrada u gradu Rijeci i okolici, Rijeka grad kulture – prilika za arhitekturu“, na kojem su sudjelovali: dr. sc., d.i.a. Srđan Škunca, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Grad Rijeka; Danijela Knez, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH; Jasmina Smokvina, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; Sanda Hunjak Čargonja, Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.; Mirta Klaričić, Riječka razvojna agencija PORIN; uz moderiranje g. Gordana Resana, predsjednika Društva arhitekata Rijeka.

Glavne teme rasprave okruglog stola bile su: programi sufinanciranja rekonstrukcije u svrhu energetske obnove, problemi s kojima se praksa susreće u izvedbi te kako ih riješiti. Istaknuto je da se prilikom radova na obnovi mijenjaju pročelja zgrada, a da se time bitno utječe na „sliku grada“, prije svega na arhitektonske autorske radove arhitekata koji su djelovali u prošlom vremenu te da je to tema kojoj se ne pridaje dovoljno važnosti.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju logo

Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Ul. grada Vukovara 274, 10000 Zagreb
T. +385 1 4886 296
F. +385 1 4886 297
info@gbccroatia.org
www.gbccroatia.org