Naslovna Energetska efikasnost

nZEB: Povezivanje znanosti, inovacija i gospodarstva

Republika Hrvatska |Energetska efikasnost|sep 14, 2018
klaster Nearly-Zero Energy Building (nZEB)
izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Naš sugovornik je izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo, predstojnik Zavoda za zgradarstvo i fiziku zgrada.

Prvo, hvala vam što ste našli vremena za ovaj razgovor. Naime, već i površno pretraživanje na internetu ukazuje da imate iznimno pretrpan raspored – pored rada na matičnom fakultetu, angažirani ste u cijelom nizu stručnih tijela, predavanja, pa i inicijativa kakva je ova koja je neposredan povod našem razgovoru. Kako uspijevate uskladiti sve te obaveze i smatrate li da akademski stručnjaci općenito trebaju biti prisutniji u gospodarstvu, „na terenu“, da tako kažemo?

Zahvaljujem Vam što ste mi omogućili da predstavim rad Arhitektonskog fakulteta na području stručnog usavršavanja kao i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr. Osobno mislim da rad u akademskoj sredini ne smije biti zatvoren u sam sustav akademske izobrazbe.

Nakon završene izobrazbe na fakultetu mladi ljudi nađu se na nemilosrdnom tržištu koje ih želi spremne i educirane za stvarne životne projekte. Upravo iz tog razloga nastojimo, naročito na Katedri za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo, upoznati i educirati studenta za stvarne životne prilike i projekte i kroz programe na vježbovnim kolegijima pripremiti ih za život i rad u struci. Sukladno tome i nastavnici koji sudjeluju u izobrazbi moraju pratiti zahtjeve tržišta, propise, razvoj novih materijala, sustava, proizvoda i tehnologija i stalno se stručno usavršavati kako bi uz opće teoretsko znanje studentima prenijeli i najnovija događanja i dostignuća na tržištu.

Nearly-Zero Energy Building je još jedan termin u okviru prilično širokog, pomalo generičkog pojma ‘energetska efikasnost’. Unosi li to dodatnu terminološku zbrku i koja je razlika nZEB koncepta i već često eksploatiranih sličnih pojmova (niskoenergetska gradnja, pasivna gradnja i sl.)?

Zgrade su veliki potrošači energije i taj podatak je odavno poznat. Već dugi niz godina pokušavaju se postaviti kriteriji ograničenja potrošnje energije u zgradama i stvoriti određeni modeli zgrada koji će to osigurati. Većina tih pristupa krenula je od koncepta da moramo kuću dobro izolirati, maksimalno moguće zabrtviti i podrediti korisnika uvjetima boravka u takvoj zgradi. Korisnici su postali „robovi“ takvih zgrada.

Pojam zgrade gotovo nulte energije temelji se na činjenici da zajedno funkcioniraju obnovljiva energija i mjere učinkovitosti. Koordinacijom svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) već od koncepta i idejnog projekta do izvedbenog projekta i kontrole izvedbe stvaramo energetski visokoučinkovitu zgradu koja će biti podređena korisnicima i njihovim zahtjevima. Pri tome je važno znati zahtjeve i navike korisnika kako bi zgradu i njene sustave optimalno prilagodili njihovim potrebama.

Osnivačka skupština, klaster Nearly-Zero Energy Building (nZEB)
Osnivačka skupština, klaster Nearly-Zero Energy Building (nZEB)

Od kuda ideja o osnivanju klastera? Naime, znamo da od ranije postoje slične zamisli, primjerice klaster proizvođača građevinske stolarije, dakle neka vrsta „strukovnih udruga“, ali ovdje je riječ o svojevrsnom multidisciplinarnom povezivanju, kao što je i sam koncept nZEB multidisciplinaran?

Kao što sam spomenuo zgrada gotovo nulte energije temelji se na koordinaciji struka čija rješenja utječu na realizaciju kriterija nZEB-a i to od najranije faze projektiranja. Isto tako važna su sustavna rješenja, napredni proizvodi, komponente i materijali za gradnju nZEB. Upravo to je i bila ideja da se u klasteru poveže znanost, inovacije i gospodarstvo odnosno svi dionici u gradnji čija će znanja, rješenja, proizvodi i usluge osigurati izvedbu zgrada gotovo nulte energije i koji će stvoriti uvjete širenja ideja, znanja i zahtjeva za izgradnju energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada.

Inicijativa je potekla s Arhitektonskog fakulteta, a i inače se stječe dojam da suradnja akademske zajednice i gospodarstva, vodećih tvrtki u raznim područjima graditeljstva funkcionira prilično dobro, ili bar bolje nego između gospodarstva i institucija sistema. Što vi mislite o tome?

Sama inicijativa spomenuta je na stručnom skupu „Energetski visokoučinkovite zgrade – projektiranje i izvedba novih te cjelovita sanacija postojećih zgrada“ koji je održan na Arhitektonskom fakultetu u veljači 2017. godine.

Konačni dogovor i najava osnivanja Klastera bila je na stručnom skupu „Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) / povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva“ koji je održan u veljači ove godine. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu godinama surađuje s gospodarstvom i vodećim tvrtkama u području graditeljstva, a naročito s proizvođačima opreme, materijal i sustava za gradnju i opremanje zgrada.

Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo predavanja svojih kolegija neprestano dopunjuje i inovira novim saznanjima iz područja materijala, tehnike i tehnologije izvedbe zgrada za što se koristimo materijalima, uzorcima i rješenjima vodećih tvrtki na tom području. Zavod za zgradarstvo i fiziku zgrada u sklopu izrade stručnih projekata neprestano koristi najnovije provjerene materijale, sustave i tehnologije u svojim projektima. Sve to događa se s neprestanom komunikacijom s gospodarstvom i vodećim tvrtkama i njihovim stručnjacima.

Jedan od zadataka Klastera je uspostaviti bolju suradnju gospodarstva i institucija te pomoći institucijama pri izradi kriterija za projektiranje i izvedbu zgrada po kriterijima nZEB-a, kao i po kriterijima održive gradnje. Naravno da će pomoć i korist biti obostrana i očekuje se da institucije pomognu gospodarstvenicima u njihovim nastojanjima u podizanju kvalitete izvedbe zgrada i uspostave mjerila ocjene kvalitete izvedenih zgrada, a sve u konačnici na dobrobit korisnika zgrada i ukupne kvalitete izgrađenog fonda zgrada.

Stručni skup „Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) / povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva“
Stručni skup „Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) / povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva“

Vaš stručni skup „Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) / povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva“, održan u veljači ove godine privukao je respektabilan broj slušatelja, oko tri stotine registriranih. Kako tumačite toliki interes?

Dugi niz godina Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Stručnog usavršavanja organizira stručne skupove te se profilirao u prepoznatog aktera na području edukacije za energetski visoko učinkovite zgrade i umrežavanja institucija znanja sa gospodarstvom, s ciljem unapređenja stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga, povezanih s približavanjem nacionalnim i EU smjernicama za gradnju održivih i energetski visoko učinkovitih zgrada, pa tako i zgrada gotovo nulte energije (nZEB – nearly-Zero Energy Building).

Na stručnim skupovima nastojimo okupiti vrhunske stručnjake koji će osnovnu temu skupa prikazati i objasniti unutar domene svog stručnog djelovanja. Teme se prezentiraju od obaveznih zakonskih okvira, prikaza trenutnog i budućeg stanja na europskom i hrvatskom tržištu, prikaza materijala i sustava koji omogućavaju izvedbu po zadanim kriterijima, način projektiranja i izvedbe zgrada, provjeru izvedenog stanje kao i način korištenja i obavezu održavanja zgrada kako bi se održali zadani zahtjevi.

Osim stalne težnje za što višom kvalitetom stručnih skupova većinu skupova organiziramo uz pomoć dugogodišnjih partnera iz gospodarstva koji osiguravaju pokrivanje većine troškova organizacije i provedbe skupova.

Europska komisija je u svojim smjernicama dala prilično precizne rokove obavezne primjene nZEB koncepta za sve nove zgrade u EU?

Sukladno preporukama komisije (EU) 2016/ 1318 od 29. srpnja 2016. o smjernicama za promicanje zgrada gotovo nulte energije (nZEB) i s njom usklađenim nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske potrebno je osigurati da sve nove zgrade budu približno nulte energije od 31. prosinca 2020., odnosno zgrade u kojima su tijela javne vlasti ili koje su u njihovom vlasništvu od 31. prosinca 2018.

Prema napomeni Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja glavni projekt zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti, a koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine. Za sve ostale zgrade glavni projekt koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine. Sukladno navedenom, već sada postoji obaveza izrade projekata za zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti po nZEB zahtjevima.

Analizom predavanja s vašeg stručnog skupa može se doći do zaključka da je Nearly Zero Energy Building koncept manje proskriptivan nego neki drugi koje smo spomenuli. Definiraju se maksimalne vrijednosti utroška energije po jedinici površine i minimalan udio energije iz obnovljivih izvora, ali se jako često spominju optimalan energetski, ekološki i ekonomski koncept, važnost pravilne izvedbe, „green thinking“… ukratko, sve upućuje na to da je vrhunska tehnologija neophodna, ali bez temeljite edukacije izvođača i krajnjih korisnika nipošto nije dovoljna?

Kao što sam spomenuo koncept zgrada gotovo nulte energije temelji se na koordinaciji struka čija rješenja utječu na realizaciju kriterija nZEB-a i to od najranije faze projektiranja. Cilj je energetski visoko učinkovita zgrada koja će trošiti malu količinu energije, a i ta energije trebala bi se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

Zgrade gotovo nulte energije ispunjavaju zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora energije ako je najmanje 30% godišnje primarne energije podmireno iz obnovljivih izvora energije.

Zadovoljenje ovih kriterija nije ostvarivo korištenjem konvencionalnih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Za postizanje ovih zahtjeva potrebno je koordiniranim multidisciplinarnim pristupom rješavati probleme i ponuditi optimalni projekt zgrade. Za postizanje konačne kvalitete izuzetno je važna i kvalitetna izvedba zgrade koja nadilazi današnju kvalitetu izvedbe.

Na edukacije izvođača treba raditi u narednom vremenu. Ono što je sigurno problem u Republici Hrvatskoj su školovani izvođači. Premalo se pažnje usmjerava na poticanje zainteresiranosti za upise u graditeljske strukovne škole, a radna snaga koja je na tržištu premalo je zainteresirana za dodatnu edukaciju.

U srpnju je ministrica znanosti i obrazovanja objavila popis 25 strukovnih škola koje mogu koristiti milijardu kuna osiguranih iz fondova Europske unije. U javnom pozivu za kandidiranje strukovnih škola za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti nije bilo sektora graditeljstva. To su ozbiljni problemi.

Vratimo se na nZEB.hr klaster. Poslije najave osnivanja, pomalo iznenađujuće brzo ideja je i realizirana. Znači li to da je svijest o potrebi povezivanja te vrste među proizvođačima iz različitih branši vezanih uz energetski efikasnu gradnju već postojala, samo je to trebalo pravilno artikulirati?

Od konačnog dogovora o osnivanju Klastera nZEB.hr do osnivačke skupštine proteklo je dva mjeseca. Inicijativa Arhitektonskog fakulteta da uz suradnju s vodećim tvrtkama, koje su stalni i vjerni gospodarski partneri u organizaciji, promoviranju i edukaciji održive i energetski učinkovite gradnje na Arhitektonskom fakultetu osnuje Klaster bila je izuzetno dobro prihvaćena i trebala je samo volja i želja da se u to krene. Brzo se kroz razgovore i dogovore uvidjelo koje su sve prednosti i perspektive takvog udruživanja.

Koje su dosadašnje aktivnosti Klastera i imate li već zacrtane planove za razdoblje pred nama?

Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr je neprofitna pravna osoba čija je registarcija dovršena prije ljeta. Na skupštini osnivača dogovorene su aktivnosti za predstojeće razdoblje. U rujnu je Klaster pozvan od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na Prvi otvoreni dijalog partnera na temu implementacije standarda zgrade gotovo nulte energije i nacionalne Dugoročne strategije energetske obnove zgrada do 2050.

Dijalog će se održati kao „side event“ stručne konferencije „Energy Efficiency in Buildings – for a Better Tomorrow“ koje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Srednjoeuropskom inicijativom (CEI).

Na prijedlog Građevinskog fakulteta na jesen se planira održavanje zajedničke radionice u sklopu Europskog projekta „Fit to nzeb“. Za početak 2019. godine planiramo u organizaciji Arhitektonskog fakulteta održati novi stručni skup na temu energetske učinkovitosti u zgradarstvu. To će ujedeno biti prilika za javno predstavljanje Klastera.

Naš časopis se, kao što je i iz naziva vidljivo, prvenstveno bavi građevinskom stolarijom. Obzirom da vi već godinama pratite ovo područje i da su prozori i vrata iznimno važan dio vanjske ovojnice zgrade, kako ocjenjujete trenutno stanje u hrvatskom graditeljstvu kad je ova tema u pitanju?

Prozori i ostakljena vrata specifičan su dio vanjske ovojnice zgrade na koji se postavlja niz zahtjeva i koji sudjeluju u toplinskim gubicima, ali i toplinskim dobicima zgrade. Ukupna kvaliteta prozora i vrata kao zasebnog elementa ovisi o kvaliteti dijelova od kojeg je prozor ili vrata izrađen (okviri, staklo i okov).

Ono što je izuzetno važno za konačne karakteristike prozora i vrata je način i kvaliteta njihove povezanosti u cjelinu, te ugradnje u ovojnicu zgrade. Upravo taj dio ugradnje i povezivanja prozora i vrata s ostalim elementima ovojnice zgrade je područje na kojem se treba dodatno raditi i educirati kako projektante koji su obavezni riješiti detalje i propisati način ugradnje tako i izvođače i nadzorne inženjere koji će izvesti i provjeriti ugradnju sukladno propisanim pravilima kako bi bili zadovoljeni traženi zahtjevi.

Često na predavanjima upotrijebim komparaciju iz svijeta automobila gdje možete imati vrhunski automobil i vrhunske kotače, a propustite riješiti detalj vijka koji osigurava njihovu kvalitetnu povezanost u cjelinu i koji može izazvati ozbiljne probleme. Isto to se danas događa s našim zgradama kod kojih imamo kvalitetni toplinski izolirani zid u kojeg ugrađujemo prozore vrhunske kvalitete, ali ne osiguramo njihovu kvalitetnu povezanost u cjelinu.

nZEB.hr web stranica
nZEB.hr web stranica

Na kraju, imate li nešto dodati, nešto što smo propustili spomenuti?

www.nzeb.hrNa kraju bih spomenuo da je cilj Klaster nZEB.hr promocija teme energetske učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu, umrežavanja institucija znanja sa gospodarstvom, promocija teme i povećavanje opsega realiziranih kvalitetnih projekata nZEB u Hrvatskoj, unapređenje svih zainteresiranih sudionika u gospodarstvu i međusobno povezivanje zbog jačanja kompetencija i povećavanja dodatne vrijednosti u proizvodima i uslugama.

Pozivamo sve zainteresirani koji su voljni pridružiti se Klasteru za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr da informacije potraže na web stranici nzeb.hr.

Ujedno pozivamo i sve zainteresirane za suradnju, kao i one kojima su potrebni savjeti i mišljenja iz područja energetske učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu da nam se jave sa svojim pitanjima i prijedlozima.

Razgovarao: Mladen Divković, photo: nZEB.hr & M. Divković

Klaster Nearly-Zero Energy Building (nZEB)

Prethodni tekstSvetlost. Udobnost. Zdravlje.
Sledeći tekstThe Dekalb Residences u LINEAL sistemu