Novosti Komora inženjera građevinarstva i HUP razvijaju suradnju na promicanju građevinarstva i inženjerske...

Komora inženjera građevinarstva i HUP razvijaju suradnju na promicanju građevinarstva i inženjerske struke

Komora inženjera građevinarstva i HUP

Kako bi razvili čim jaču suradnju na zajedničkom promicanju djelatnosti građevinarstva i inženjerske struke, u Puli je danas održan sastanak predsjednice Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Gordane Deranje i predsjednice Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG), Nine Dražin Lovrec.

Tema razgovora bila je suradnja Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske komore inženjera građevinarstva te zajednički nastup prema državnim resorima u čijoj je nadležnosti donošenje propisa od važnosti za sektor građevinarstva.  Predsjednica HUP-a uvodno je naglasila da je HUP zainteresiran za suradnju na području građevinarstva i inženjerske struke te je istaknula aktivnu ulogu HUP-Udruge poslodavaca u graditeljstvu koja je tijekom proteklih godina u fokus aktivnosti stavila kolektivni ugovor za graditeljstvo, što predstavlja značajan korak u razvoju građevinarstva, te je zajedno s HKIG i brojnim subjektima iz građevinarstva usuglašena novela Posebnih uzanci o građenju. Kako je gđa Deranja tom prilikom spomenula, pokrenuta je inicijativa izmjene Zakona o javnoj nabavi za građevinske radove vrijednosti manje od europskih pragova i u tom sklopu predložen je model pretkvalifikacije izvođača za radove u javnoj nabavi, davane su brojne inicijative za porezna rasterećenja, od kojih je posljednja porezna reforma dio usvojila. HUP intenzivno radi na sređivanju stanja u građevinarstvu u pogledu poštivanja kolektivnih ugovora i lojalne konkurencije, a tražena su rješenja zadržavanja građevinskih radnika u Hrvatskoj i rješenja deficitarnosti kvalificiranih radnika te poticanje na suradnju u realizaciji značajnih infrastrukturnih investicija u Hrvatskoj.

Predsjednica Komore predstavila je planirane aktivnosti HKIG-a za 2019. godinu, kao i napore koje četiri inženjerske Komore ulažu u zadržavanje zakonskog rješenja prema kojem ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova, ostaju u članstvu Komore.
„Želimo promijeniti praksu da predstavnici struke formalno sudjeluju u radnim grupama za izradu nacrta prijedloga  zakona, a da se njihovi stavovi ne uvažavaju. Struka treba aktivno sudjelovati u daljnjem razvoju zakonodavnog okvira u graditeljstvu koji odgovara potrebama našega društva i gospodarstva u cjelini. Komora zato, u suradnji s drugim profesionalnim organizacijama i udrugama, želi proaktivno djelovati na uklanjanju nepotrebnih zakonodavnih prepreka, kao i na ostvarivanju ciljeva javne politike u rješavanju izazova konkurentnosti na današnjim globalnim i lokalnim tržištima koja postaju kritični element gospodarskog rasta i razvoja.“, rekla je predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Nina Dražin Lovrec.

Na sastanku Komore i HUP-a u Puli, iskazan je obostrani interes za suradnju te je tom prilikom predsjednica HUP-a istaknula: „U odnosu na pitanje registra ovlaštenih voditelja građenja i radova, HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva ne predlaže ukidanje obveze članstva u Komori, ali se zalaže da zakonski uvjeti koje moraju ispunjavati izvođači radova moraju biti u korelaciji s obimom i vrijednošću radova kako bi se izbjegle negativne pojave da izvođač s jednim ovlaštenim inženjerom u radnom odnosu preuzima nerazmjerno velike vrijednosti investicija odnosno radova, a potom ih gotovo sve podugovori s kooperantima. Shodno tome HUP i HGK imaju puno zajedničkih interesa u djelovanju za poboljšanje stanja u građevinarstvu“.

Istog dana, predstavnike HKIG-a primila je i predsjednica Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula, Jasna Jaklin Majetić, te predsjednik strukovne grupe graditeljstva, Miro Mirković.

Na održanom sastanku otvorilo se pitanje moguće suradnje na zajedničkim projektima standardizacije usluga u građevinarstvu, odnosno na reviziji Pravilnika o standardu usluga projektiranja, stručnog nadzora i upravljanja projektima gradnje, kao i na izradi hrvatskog standarda troškovnika.

Ovom prilikom, razgovaralo se i o provedbi programa stručnog usavršavanja te je dogovoreno da će HKIG i Županijska komora Pula nastaviti uspješnu suradnju na organizaciji stručnih skupova i seminara u prostorijama Komore, za predstavnike inženjerske struke u graditeljstvu.