Novo na sajtu

Vrata modernih domova obogaćuju Vaš prostor

Kao moderan element klizna vrata sve više osvajaju prostore doma, a naročito tamo gde prostora manjka. Zahvaljujući novim trendovima, postala su deo čak i...
Funkcionalnost programa

Caliburn Fusion je specijalno dizajnirano softversko rešenje za prozore, vrata i zavese. Ovaj softver obezbeđuje integraciju najnovijih tehnologija, koje imaju za cilj da okupe...
Otključajte svoju maštu

Elegantna lepota inoks bravarije definiše pojedine prostore savremenom sofisticiranošću. PD8000 Pocket Door Lock Inovativni patent koji je veoma tih prilikom rada. EL60 Elektronska brava Ova brava kombinuje performanse...

PVC stolarija i Garažna vrata

Za posebne situacije ugradnje Motor za kapije VersaMatic P • Maks. visina 2000 mm • Maks. širina 3000 mm • Maks. težina 300 kg • Maks. ugao otvaranja 120° • Stanje...

Fir­ma Al­kon se od svog osni­va­nja 1995. go­di­ne uspe­šno ba­vi pro­iz­vod­njom alu­mi­ni­jum­ske i PVC sto­la­ri­je. To­kom pro­te­klih go­di­na, svo­jim ra­dom i pro­fe­si­o­nal­nim od­no­som pre­ma...

Zavese, garnišne i Staklo

Inspirativan pogled kroz staklo

Stakleni zidovi, vrata, pregrade i fasade Staklo pruža Vašim zidovima kvalitet u izgledu stvarajući svetle, otvorene prostorije. Njegove karakteristike zvučne apsorpcije omogućava miran i nesmetani...
Upečatljiv zgled staklenih stena u prostoriji

Staklene stene rezultat su sjajnog napretka arhitekture i dizajna enterijera. Dozvoljavaju velikoj količini prirodne svetlosti da obasja unutrašnjost doma. Upravo suprotno od običnih zidova. Staklene...

ALU stolarija i Sigurnosna vrata

Više komfora i ekskluzivan dizajn za Vaš dom Ekskluzivan bežični unutrašnji taster i prijemnik u utičnici • Ekskluzivan dizajn za moderan unutrašnji enterijer • Jasan oblik sa...

prozori i vrata